Zamknij

Jak rozwijały się zbiory Muzeum Wsi Radomskiej w 2015 roku

Jak rozwijały się zbiory Muzeum Wsi Radomskiej w 2015 roku

W bieżącym roku Muzeum Wsi Radomskiej, jak i ubiegłymi laty, owocnie rozwijało zbiory muzealiów ruchomych.

W bieżącym roku Muzeum Wsi Radomskiej, jak i ubiegłymi laty, owocnie rozwijało zbiory muzealiów ruchomych. Otrzymaliśmy wiele ofert od osób prywatnych, prowadziliśmy też oczywiście własne badania i poszukiwania w terenie. Wprawdzie wielokrotnie musieliśmy odmówić oferentom, którzy proponowali nam kolejne młocarnie i sieczkarnie (to wciąż bardzo popularne elementy wyposażenia wiejskich gospodarstw, ale coraz częściej już tylko zajmujące miejsce w stodołach) – gdyż mamy w zbiorach sporo ich różnych odmian.

A co pozyskaliśmy?

Już wcześniej pochwaliliśmy się autarkicznym kombajnem – o nim parę słów pod adresem www.muzeum-radom.pl/muzeum-wsi-radomskiej/nowy-kombajn-w-kolekcji-maszyn-rolniczych-muzeum-wsi-radomskiej/1680

Teraz tylko dodam, że jego pojawienie się w zbiorach okazało się niespodzianką. Natrafiliśmy na tę bardzo ciekawą maszynę dokumentując warsztat nieżyjącego już wiejskiego mechanika, który, wg naszej wiedzy – przez blisko 40 lat zajmował się tylko budowaniem traktorków. Kombajn stał na środku podwórza, a syn jego twórcy bez wahania zaoferował go do naszych zbiorów… Kolekcję autarkicznych maszyn rolniczych wzbogacił jeszcze w tym roku ciągnik SAM zbudowany na bazie osobowej Syreny 102, który otrzymaliśmy w darze, a do długoterminowego depozytu trafił SAM zbudowany w latach 80. w podradomskim Lesiowie przez kowala Antoniego Glegołę, wyróżniający się nietypowym usytuowaniem napędzającego go „esa”.

Ale przecież kolekcja maszyn, choć gabarytowo szczególnie duża, to tylko cząstka zbiorów. Z przeznaczeniem do kościoła p.w. Św. Doroty z Wolanowa przyjęliśmy w darze chorągiew procesyjną ze wsi Franciszków (parafia Wolanów), która z tym kościołem była związana przez ponad 30 lat, lecz ze względu na widoczne ślady upływu czasu, mieszkańcy Franciszkowa ufundowali nową.

Efektem wystawy dzieł twórców ludowych regionu radomskiego Przegląd twórczości artystów nieprofesjonalnych regionu radomskiego, która gościła w Domu Ludowym, kolekcję sztuki ludowej zasiliły rzeźby Janusza Ostrowskiego („Kołodziej”), Zbigniewa Kurasiewicza („Idziemy na dożynki do Kozienic”) i Józefa Kondei (płaskorzeźba „Matka Boska z Dzieciątkiem”), szydełkowa zazdrostka Marii Podsiadłej, pięć pisanek szpilkowych Marii Ostrowskiej, wreszcie wyroby wiklinowe Teodozji Aleksandry Sowińskiej i Grzegorza Gordata.

Pojawiła się też w naszych zbiorach maszyna do szycia Łucznik – pierwsza i jak dotąd jedyna z rodzimej radomskiej wytwórni, Zakładów im. Generała Waltera, wyprodukowana w 1955 roku, zachowana w doskonałym stanie technicznym. Mamy od dawna kilka różnych maszyn do szycia, w tym oczywiście klasyczne Singery, ale własny radomski Łucznik trafił się dopiero w tym roku. Ciekawostką jest elegancki, męski płaszcz z czarnej skóry, który powstał w początku lat 1960 w jednym z radomskich zakładów krawieckich.

Zbiory wzbogaciły także otrzymane w darze ławki szkolne z okresu międzywojennego – kolejne eksponaty, które z czasem pozwolą nam na przygotowanie ekspozycji wiejskiej szkoły. Penetracje terenowe pozwoliły zaś wytypować do nabycia szereg interesujących przedmiotów gospodarczych, ze Skrzyńska k. Przysuchy oraz z ostatniego bodaj czynnego jeszcze gospodarstwa rolnego przy ulicy Malenickiej w Radomiu. Trwa przygotowanie ofert, i niedługo trafią one pod nasz adres.

Obficie wzbogaciły się też zbiory regionaliów przysuskich, gromadzone przez nasz oddział – Muzeum Oskara Kolberga. Na szczególną uwagę zasługuje zakup pięciu dywanów pasiastych z drugiej połowy ubiegłego stulecia, oraz – przyjęte w darze – elementy odświętnego stroju kobiecego, datowane na pierwszą połowę: gorset, dwie chustki-szalinówki, koszula, kiecka wełniana i zapaska.

Wszystkim oferentom i darczyńcom pięknie dziękujemy!

msz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .