Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej

Kontakt

Muzeum Wsi Radomskiej
Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, Polska
Wyznacz trasę

 

Dla zwiedzających

Wejście, parking i kasy biletowe:

ul. Stawowa (dojazd od ul. Krychnowickiej)
26-600 Radom
tel./fax 48 332 92 81 Sekretariat

Do muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr 14, 17, 18 (wejście od ul. Szydłowieckiej jedynie z ważnym biletem zakupionym np. online lub karnetem rocznym, kasy biletowe przy wejściu głównym ul. Stawowa).
Z dworca PKP dojazd linią nr 14; kursy na tej linii odbywają się jedynie w dni powszednie.

Adres korespondencyjny

Dyrekcja i administracja:

ul. Szydłowiecka 30
26-600 Radom
tel./fax 48 332 92 81 Sekretariat

email: muzeumwsi@muzeum-radom.pl
www: www.muzeum-radom.pl

 
 

Godziny otwarcia:

a)  od 25 marca do 31 października

                                 poniedziałek–piątek       9.00–17.00

                                 sobota–niedziela            10.00–18.00

b) od 1 listopada do 24 marca

                                   poniedziałek–piątek      9.00–15.30

                                   sobota–niedziela           10.00–15.00

 

Muzeum jest czynne dla zwiedzających: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: w Nowy Rok, 6 stycznia, w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną, w Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, w Wigilię, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, 31 grudnia.

 

Odpowiadając na liczne pytania dot. możliwości zwiedzania muzeum z pieskiem informujemy. Na spacer po muzeum można przyjść z psem, prosimy jednak aby pupil spacerował na smyczy. 

 

Regulamin dla zwiedzających do pobrania.

 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem

 

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się po wcześniejszym zamówieniu i opłaceniu usługi w kwocie:

oprowadzanie w j. polskim 50 zł
oprowadzanie w j. angielskim     200 zł

 

 

 

 Od dnia 25 stycznia 2024 obowiązuje nowy cennik dla zwiedzających

Zarządzenie Dyrektora Muzeum do pobrania

Bilety

 

bilet normalny 20 zł
bilet ulgowy (zobacz tutaj) 12 zł
bilet spacerowy (obowiązuje 1 listopada do 31 marca). Bilet nie obejmuje zwiedzania wnętrz. 10 zł
bilet spacerowy ulgowy (obowiązuje 1 listopada do 31 marca). Bilet nie obejmuje zwiedzania wnętrz. 6 zł
karnet roczny 150 zł
usługa przewodnicka (grupa do 20 os, 1 przewodnik) Konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu. 50 zł
usługa przewodnicka w j. angielskim. (grupa do 20 os, 1 przewodnik) Konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu. 200 zł
bilet specjalny (obowiązuje jedynie na wybrane imprezy Muzeum, takie jak Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, Niedziela Palmowa, Noc Muzeów i inne okazjonalne imprezy oraz dla osób z zaproszeniami na podstawie stosownego zarządzenia Dyrektora Muzeum) 1 zł
bilet bezpłatny dla dzieci do lat 7  oraz (zobacz tutaj) 0zł
Karta Dużej Rodziny -20%
Karta Rodzina Plus -20%
Z biletem Kolei Mazowieckich zniżka na wstęp - 50%

 

Lekcje muzealne

dzieci do lat 7 12 zł
pozostali 20 zł

 

Parking

opłata za parking  5 zł
Dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  

 

Pierwsze 15 minut parkowania bezpłatnie. 

Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem Muzeum.
W kasie biletowej można dokonywać wpłat gotówką lub kartą płatniczą.
Wejście do Muzeum oraz kasa biletowa znajdują się od ul. Stawowej (dojazd od ul. Krychnowickiej).

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,
  a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
 • kombatantom
 • uczestnikom akcji "Koleją do Kultury"
 • posiadaczom "Karty Dużej Rodziny" oraz "Karty Rodzina Plus", posiadacze karty upoważnieni są do 20% zniżki na zakup jednorazowego biletu wstępu do muzeum. Dotyczy biletu normalnego oraz ulgowego (promocja nie obejmuje pozostałych usług Muzeum w tym między innymi: biletu parkingowego, biletów specjalnych oraz lekcji muzealnych)

 

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS)
 • dzieciom do lat siedmiu
 • posiadaczom Karty Polaka

Pełny cennik opłat obowiązujących od 26 stycznia 2024 r.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .