Zamknij

Nowy kombajn w kolekcji maszyn rolniczych Muzeum Wsi Radomskiej

Nowy kombajn w kolekcji maszyn rolniczych Muzeum Wsi Radomskiej

Kolekcję maszyn rolniczych Muzeum Wsi Radomskiej zasilił Kombajn Antoniego Sikory.

Kolekcję maszyn rolniczych Muzeum Wsi Radomskiej zasilił Kombajn Antoniego Sikory.Kombajn został zbudowany w latach 1974–1975 we wsi Krzykawka w powiecie olkuskim. Powstał w oparciu o analizę konstrukcji kombajnu Vistula, choć maszyna jest znacznie mniejsza, przystosowana do pracy na niewielkich polach. Zastosowano mechanizm młócący wąskomłotny zębowy, w całości wykonany samodzielnie, wraz z urządzeniami czyszczącymi, podobnie jak heder i przenośnik zboża. Źródłem mocy jest silnik rolniczy Andoria 1HC102, zwany popularnie „esem”, wysokoprężny, jednocylindrowy poziomy, chłodzony wodą przez odparowanie, o mocy 15 KM, dodatkowo wyposażony w rozrusznik elektryczny. Układ transmisji napędu składa się ze sprzęgła znajdującego się bezpośrednio przy silniku, przekładni pasowo-klinowej, przekładni kątowej oraz skrzyni biegów z samochodu ciężarowego Lublin 51 i mostu napędowego z samochodu ciężarowego Star, z 28-calowymi kołami od ciągnika Ursus C328. Silnik jest zamocowany na górnej pokrywie pudła młocarni i oprócz napędu jezdnego, zapewnia pracę urządzeń zbierających, młócących i czyszczących, a także napęd pompy hydraulicznej układu podnoszącego heder. Kombajn był użytkowany w latach 1975–1995, we własnym gospodarstwie Antoniego Sikory oraz usługowo. Konstruktor został w roku 1977 uhonorowany dyplomem „za aktywny udział w akcji żniwnej”, nadanym przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Antoni Sikora był bardzo świadomym konstruktorem i utalentowanym mechanikiem, ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach z tytułem technika-mechanika. Biegle posługiwał się rysunkiem technicznym, wykonywał rysunki konstrukcyjne i obliczenia. Jego warsztat w Krzykawce był jednym z najciekawszych wiejskich warsztatów mechanicznych o bogatej i długoletniej działalności, w którym powstało co najmniej kilkadziesiąt traktorów-SAM-ów o wyróżniających rozwiązaniach konstrukcyjnych, i szereg innych maszyn rolniczych. Kombajn możemy uznać za ukoronowanie działalności pana Antoniego.

Kombajn Antoniego Sikory jest już drugą samorodną maszyną tego typu w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej (poza typową Vistulą z Płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych) i jedną z zaledwie trzech, o jakich udało nam się dowiedzieć w toku badań prowadzonych na terenie kraju od roku 1979. Rok temu naszą kolekcję autarkicznych maszyn rolniczych zasilił kombajn zbudowany przez rolnika w Sanoku, znacznie różniący się rozwiązaniami technicznymi a jeszcze bardziej – wyglądem zewnętrznym. Obie maszyny zademonstrujemy przy pracy podczas przyszłorocznych żniw.


mwRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .