Zamknij

Choinka

Choinka

„Zwróćmy oczy dziecka na to, czego nie zna, a co znać powinno”

Pierwszoplanowym rekwizytem świąt Bożego Narodzenia jest choinka, niezwykłe drzewko, świąteczna ozdoba, która objawia świętą moc.

O urodę świątecznego drzewka dbały dzieci, przygotowując ozdoby choinkowe podczas adwentowych wieczorów. W tę ciężką pracę angażowali się rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, co umożliwiało integrowanie się rodziny. Był to czas na rozmowy, wspomnienia,  opowieści o rodzinie, świętach.

Coroczną troską, a zarazem wielką radością rodziców i starszych dzieci jest myśl o ubraniu choinki. Zabawki i ozdoby kupowane po sklepach rzadko są ładne, a w dodatku drogo kosztują i nie wszędzie można je dostać, najlepszem więc rozwiązaniem tej sprawy jest przygotowanie własnoręcznie wszystkiego, czem drzewko ozdobić pragniemy. Robota miła i nietrudna zapełni nam długie zimowe wieczory, a w rezultacie da zadowolenie posiadania ładnie ubranej choinki, za cenę kilku zaledwie ozdób. Pragnąc tę myśl zrealizować i dopomóc tym, którym fantazji nie starczy na skomponowanie barwnych i efektownych zabawek, podaję szereg ozdób naturalnej wielkości wraz z dokładnym opisem ich wykonania, w nadziei, że przyczynię się do tego, aby w wielu polskich domach zajaśniała choinka własnemi rękami przystrojona, a przytem ładna i swojska…

/Maria Podhorska, Ozdoby choinkowe, seria: „Życie praktyczne”, Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926/ 

I my chcemy dać taką możliwość rodzinom, które przygotowują się do świętowania Bożego Narodzenia. Zainspirowani publikacjami z lat 20 i 30 ubiegłego wieku, chcemy odrodzić zwyczaj własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych. Skrupulatnie przygotowujemy szablony i instrukcje, by na waszych choinkach zawisło jak najwięcej prac. Podpowiedzi, porady, wzory przekazane przez autorów są bardzo cenne. Pomimo napływu wyszukanych ozdób wykonywanych z dmuchanego szkła, nie poddają się i chcą przekazać możliwość czerpania radości z własnoręcznie zrobionych zabawek. Publikacje są autorstwa m.in.: malarki, rzeźbiarki, pisarki, historyczki i krytyczki sztuki, publicystki, pedagożki – Marii Gerson-Dąbrowskiej /Choinka polska/, oraz pedagog, pisarki, jednej z prekursorek wychowania przedszkolnego w Polsce – Marii Weryho /W jaki sposób ozdobić choinkę/.

Praca twórcza cieszy i zadawala! Praca twórcza jest dziecku i ze względów wychowawczych potrzebna.

Oryginalne instrukcje wykonania ozdób choinkowych:

Henryk Glasgall, „Wyrabianie sztucznych kwiatów. Ozdoby choinkowe”, Lwów 1933.

https://polona.pl/item/wyrabianie-sztucznych-kwiatow-ozdoby-choinkowe,OTUzNjU1Mzk/6/#info:metadata

Maria Podhorska, „Ozdoby choinkowe”, seria: „Życie praktyczne”, Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”, Warszawa 1926.

https://polona.pl/item/ozdoby-choinkowe,MTUxNDE2Nzg/4/#info:metadata

Maria Weryho, „W jaki sposób ozdobić choinkę”,  Warszawa 1918.

https://polona.pl/item/w-jaki-sposob-ozdobic-choinke,Mjg2NzU3MzM/2/#info:metadata

Maria Gerson-Dąbrowska, „Choinka Polska”, Warszawa 1922.

https://polona.pl/item/choinka-polska,NzIzODEwMjg/6/#info:metadata

Źródło:

  1. Katarzyna Smyk „Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób”
  2. https://polona.pl/

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .