Zamknij

Sanocki kombajn

Sanocki kombajn

W ostatnich dniach zbiory Muzeum Wsi Radomskiej wzbogaciły się o eksponat prawdziwie unikatowy. Zasilił on jedyną w polskich muzeach kolekcję autarkicznych maszyn rolniczych ? samodzielnie budowanych przez rolników, którą stanowią przede wszystkim ciągniki SAM

W ostatnich dniach zbiory Muzeum Wsi Radomskiej wzbogaciły się o eksponat prawdziwie unikatowy. Zasilił on jedyną w polskich muzeach kolekcję autarkicznych maszyn rolniczych – samodzielnie budowanych przez rolników, którą stanowią przede wszystkim ciągniki SAM (obecnie mamy 25 egzemplarzy o różnej konstrukcji). Tym razem do Muzeum trafił kombajn zbożowy, zbudowany przez rolnika z Sanoka. Kombajn jest jedną z zaledwie dwóch tego typu maszyn, o jakich udało się dowiedzieć w toku ogólnopolskich badań terenowych, prowadzonych od 1979 roku. Jeśli nawet powstało ich więcej, zapewne należą do wyjątkowych dzieł zagrodowej mechaniki. Drugi znany egzemplarz nie został ukończony do stanu pełnej sprawności użytkowej, zaś nasz nabytek przepracował przy żniwach ponad 10 sezonów.

Przedstawiamy więc Państwu sanocki kombajn własnej konstrukcji.

Jego twórca jako bazę wykorzystał młocarnię wąskomłotną czyszczącą MZC-4B „Lublinianka”, którą specjalnie w tym celu nabył w Agromie. Z przodu dobudował do niej pomocniczą ramę nośną z kształtowników stalowych. Na ramie osadził zespół napędowy z silnikiem rolniczym Andoria 1HC102, popularnie zwanym S-15, również nowym, prosto z Agromy. Pozostałe części są jednak historyczne: sprzęgło i skrzynia biegów pochodzi z amerykańskiego wojskowego samochodu terenowego Dodge WC51 z lat 1940, a most napędowy ze złomowanego polskiego Żuka. Znajdują się tu także pomocnicze przekładnie (w tym jedna łańcuchowa), które zapewniają właściwy kierunek obrotów i solidną redukcję szybkości, gdyż kombajn na polu porusza się bardzo wolno. Silnik zapewnia zarówno napęd jezdny kombajnu, poprzez paski klinowe, napęd urządzeń zbierających (poprzez przystawkę skrzyni biegów), jak i napęd młocarni bezpośrednio za pomocą pasa płaskiego. Z przodu zamontowano heder własnej konstrukcji i wykonania z mechanizmem tnącym przystosowanym z kosiarki konnej oraz dwustopniowy przenośnik podający zboże do młocarni, w postaci taśm z grubego płótna opartego na pasach klinowych, prowadzonych na wałkach, z zamocowanymi zębatymi poprzeczkami, które ułatwiają przenoszenie zboża. Za silnikiem na ramie znajduje się niewielki drewniany pomost, na którym opierają się worki na wymłócone ziarno, przypięte do wysypów młocarni. Ponad przenośnikiem taśmowym znajduje się pomost operatora kombajnu, z niezbędnymi mechanizmami sterowniczymi. Przekładnia kierownicza pochodzi z samochodu Żuk. Koła prowadzące skrętne znajdują się na tylnej osi, zamocowanej pod tylną częścią pudła młocarni.

Na marginesie można zaznaczyć, że konstrukcja tej maszyny czytelnie ukazuje istotę funkcjonowania kombajnu zbożowego, do której niegdyś nawiązano tworząc nazwę pierwszego kombajnu, jaki wyprodukowano w Polsce w roku 1954 (oczywiście na licencji radzieckiej): nosił on oznaczenie ŻMS, gdzie ŻM oznaczało żniwiarko-młocarnię. S znaczyło Staliniec, tak jak nazywał się radziecki pierwowzór, ale to już całkiem inna historia…

Po śmierci właściciela kombajn wiele lat stał nieużywany, jest jednak kompletny a jego mechanizmy działają, choć oczywiście wymagają przeglądu, oczyszczenia i być może drobnych prac naprawczych – to jednak wykażą dopiero próby praktyczne. Mamy nadzieję zaprezentować tę maszynę w akcji podczas przyszłorocznego Święta Chleba.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .