Zamknij

Magdalena Szejgiec,Choinka w centrum handlowym. Współczesne znaczenie drzewka bożonarodzeniowego

Zielone, pachnące drzewko ozdobione jabłkami, orzechami, ciastkami oraz ręcznie wykonanymi ozdobami, taką choinkę wspominają nasi dziadkowi, dla nich była drzewkiem życia przesyconym symboliką.

Zielone, pachnące drzewko ozdobione jabłkami, orzechami, ciastkami oraz ręcznie wykonanymi ozdobami, taką choinkę wspominają nasi dziadkowi, dla nich była drzewkiem życia przesyconym symboliką. Zwyczaj umieszczania w domach oraz dekorowania choinki należy do najmłodszych tradycji wigilijnych. Pojawił się on na ziemiach polskich dopiero w XIX wieku, pomimo tego, że jest ona tak nowym elementem świątecznej tradycji wpisała się już na stałe w charakter świąt Bożego Narodzenia. Nie wyobrażamy sobie dziś świąt bez zielonego drzewka przystrojonego bombkami, kolorowymi światełkami oraz łańcuchami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że od kilkunastu lat choinka straciła swój indywidualny oraz emblematyczny charakter, przestała ozdabiać jedynie domy. Codziennością stało się, że kolorowe choinki tuż po 1 listopada spotykamy w centrach handlowych oraz na miejskich placach, stały się one obowiązkowym gadżetem reklamującym święta. Współczesne dekoracje choinkowe straciły zaś swój pierwotny, symboliczny wymiar, ręcznie robione ozdoby zastąpione zostały przez fabrycznie wykonane bombki, świeczki wymieniono na elektryczne lampki, a w miejsce żywego drzewka postawiono plastikową imitację choinki. Bogato przystrojone choinki z pasaży handlowych daleko odbiegają od swojego pierwotnego wyglądu oraz celu. Obecnie pełnią one przede wszystkim funkcję estetyczną a także marketingową. Marketingowy charakter współczesnych drzewek bożonarodzeniowych sytuowanych w centrach handlowych objawia się przede wszystkim poprzez ich specyficzną kolorystykę. Do najpopularniejszych kolorów należą: czerwony, niebieski, złoty oraz srebrny. Każda z tych barw posiada swoje znaczenie, które wykorzystywane jest w reklamie oraz marketingu. Czerwony silnie wpływa na nasz emocje, pobudza do działania, jest więc kolorem najczęściej używanym w reklamach i innych tego typu przekazach. Niebieski, a zwłaszcza jego ciemne odcienie symbolizują prestiż, elegancję, wysoką pozycję społeczną, podobnie oddziałują na odbiorcę kolory: złoty i srebrny. Choinki w marketach mają więc w sobie niewiele przypadkowości, ich symboliczny charakter nie odwołuje się do tradycji, ma wywołać zamierzony cel marketingowy.
Ze względu na wszechobecność i ogromną popularyzację choinki jej pierwotna symbolika jest dziś zdecydowanie słabiej uświadamiane. Jednak jest ona nadal umieszczana wśród przedmiotów wyjątkowych, o pozytywnych konotacjach, kojarzonych ze świąteczną atmosferą. Choinka jest obecnie najwcześniej pojawiającym się zwiastunem świąt Bożego Narodzenia. Niewątpliwie pełni przede wszystkim funkcję estetyczną, ozdabiając sklepowe wystawy, wprowadza świąteczny nastrój a zarazem odwołując się do skojarzeń i instynktów bywalców centrów handlowych spełnia funkcję marketingową. Sądzę jednak, że w tym postmodernistycznym karnawale powinniśmy pamiętać przynajmniej o wyjątkowej symbolice choinki, którą dekorujemy w swoich domach.

Magdalena Szejgiec

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .