Zamknij

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W dzień ten zwany świętem Matki Boskiej zielnej, kobiety znoszą do święcenia snopki ziół

W dzień ten zwany świętem Matki Boskiej zielnej, kobiety znoszą do święcenia snopki ziół, których poczet podaliśmy w Seryi V, str. 309–310. Obacz także: Zbiór wiadom. do Androp. t. X, str. (224). Zioła te przechowują za obrazami; i dają je (wywar z nich) bydłu choremu, mianowicie krowom po ocieleniu.[1]

W okolicy Sandomierza i Opatowa następujące wymieniają do święcenia zioła: nagiętki, gały, krowia-gęba, lebiodka, króliki-polne, drgawiec, czyli łzy Matki Boskiej, oset osetek, kalina, słonecznik, tatarczuch, melisa, pietruszka, ruta, józefek, śmierdziuszka, świętojańskie-ziele, krzyżownic, dziewanna, malwa, rozsada, marchew, makówki, orzechy (leszczyna) i jabłka.[2]

Przypadająca 15 sierpnia uroczystość Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzona jest w kościele już od V w. Najświętsza Maria Panna według uznanej przez kościół legendy nie umarła, lecz po swym długim, ziemskim życiu zapadła w głęboki sen, a jej dusza i święte, niepokalane grzechem ciało zostały na skrzydłach aniołów zaniesione do nieba. Podobną wersję odejścia Matki Boskiej z tego świata formułuje papieski dogmat o jej Wniebowzięciu ogłoszony w 1950 r przez papieża Piusa XII, po wielu wiekach kościelnych ustaleń. W polskiej tradycji ludowej Matka Boska czczona jest jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż, dlatego też nazywana jest Kwietną, Zielną, Żytnią. We wszystkich krajach słowiańskich w dniu sierpniowego, maryjnego święta składa się jej w ofierze płody ziemi: kwiaty, zioła, warzywa, owoce, zboże. Do kościoła nosi się tego dnia „bukiety”; nazywane też zielem, równianką, kępką. Są to wiązanki ułożone z ziół o wypróbowanych właściwościach leczniczych: byliny, macierzanki, mity, piołunu, chabrów, krwawnika, a także kwiatów polnych i ogrodowych. Niegdyś powszechnie wierzono, że bukiet ten - po poświęceniu - nabiera czarodziejskich i leczniczych właściwości. Stosowano go do leczniczej kąpieli zalecanej chorym na gruźlicę; dymem z ziela okadzano izbę, by zabezpieczyć ją przed zarazami, a także ludzi, co do których sądzono, iż chorują, bo rzucono na nich urok. Ziołami leczono też bydło - wywar z bukietu podawano krowom do picia tuż po ocieleniu, aby oczyścić ich wnętrzności, a dymem ze spalonych roślin leczono zapalenie wymion. Czasami już w dniu tego święta urządzano małe, lokalne, parafialne dożynki, często połączone z odpustem, jeśli pogoda bowiem sprzyjała, zdarzało się zakończyć w tym dniu żniwa, szczególnie pszenicy.


[1] O. Kolberg, Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964, s. 120.

[2] Tamże.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .