Zamknij

Tomasz Dzikowski, Muzeum Wsi Radomskiej na Retro Show w Szreniawie

Dnia 26 września w Szreniawie, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, odbyła się ósma już edycja jesiennej imprezy „Retro Show”.

Dnia 26 września w Szreniawie, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, odbyła się ósma już edycja jesiennej imprezy „Retro Show”. Organizowane od roku 2003 pokazy zabytkowych ciągników sukcesywnie przyciągają coraz więcej publiczności, rośnie też liczba maszyn prezentowanych przez indywidualnych kolekcjonerów zrzeszonych w klubie „Traktor i Maszyna” z Wilkowic. Swoje eksponaty prezentują oczywiście także gospodarze. Muzeum Wsi Radomskiej uczestniczy w „Retro Show” od roku 2005, prezentując ciągniki SAM ze swej jedynej w Polsce kolekcji. Budowane indywidualnie przez rolników SAM-y są już zabytkami techniki rolniczej, a ich niepowtarzalne cechy konstrukcyjne i swoisty urok techniczny nieodmiennie budzą zainteresowanie publiczności. Na tegoroczne pokazy przywieźliśmy trzy maszyny. Dwie z nich, to tegoroczne nabytki, przy czym jest wśród nich SAM najstarszy w kolekcji oraz najmłodszy; ten pierwszy został skonstruowany w roku 1959, drugi – w 2004. Pokazane obok siebie, znakomicie ilustrują zróżnicowanie chłopskiej myśli technicznej, talentów i możliwości wykonawczych. Ciągnik najstarszy został zbudowany w Cezarówce Dolnej (dziś dzielnica Jaworzna) przez rolnika a zarazem górnika, niegdyś maszynistę na głównym szybie zjazdowo-wydobywczym w kopalni węgla kamiennego „Bierut”. Jest przykładem konstrukcji przemyślanej, na wysokim poziomie technicznym i wykonanej z niezwykłą wręcz starannością. Ciągnik najmłodszy, który swemu wykonawcy służył zaledwie sześć lat, pochodzi z Olszewa Węgorzewskiego, małej wsi leżącej w województwie warmińsko-mazurskim. W tamtej okolicy SAM-ów nie spotyka się i konstrukcja ta, wykonana przez rolnika użytkującego aż 24 ha jest okolicznym rarytasem. Jako eksponat – jest to specjalnie nabyty do kolekcji przykład rozwiązań prymitywnych, wykonany z przypadkowych złomowanych materiałów. W uproszczonym układzie napędowym brak typowego sprzęgła, w jego roli występuje napinacz paska klinowego, który przenosi napęd z silnika. Silnik zaś, o mocy 7 KM, pochodzi z łodzi rybackiej z jeziora Niegocin. Polecamy filmik z udziałem tego ciągnika, który nakręcił syn wykonawcy i umieścił w serwisie YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=G8l4w1mX954
Trzeci zaprezentowany w tym roku SAM, to maszyna pochodząca z Bilczy k. Kielc, wykonana wspólnym wysiłkiem przez rolnika i kowala w roku 1963, która została później odwzorowana w kilkudziesięciu podobnych egzemplarzach zbudowanych przez rolników z okolicznych wsi.
Dzięki uprzejmości gospodarzy, radomskie eksponaty jechały na początku pokazowej kawalkady. Otwierała ją najstarsza i niezwykle cenna maszyna – parowa lokomobila samobieżna H. Cegielskiego z roku 1919, ze zbiorów Muzeum w Szreniawie. Tuż za nią podążał SAM z Jaworzna, opatrzony banerem z logo Muzeum Wsi Radomskiej i pozostałe nasze traktory. Dalszą grupę stanowiło blisko 40 ciągników różnych marek i roczników, z takimi ciekawostkami jak sprowadzony z Argentyny Lanz Bulldog HR8, z czytelnymi znakami dystrybutora maszyn rolniczych z Buenos Aires (własność prywatnego kolekcjonera), czy prototyp Ursusa C 342 z pocz. lat 60. – konstrukcja, która nigdy nie weszła do produkcji, więc zaprezentowany ciągnik z kolekcji w Szreniawie jest jedynym takim egzemplarzem na świecie.
Owocnie zapowiada się dalsza współpraca naszych placówek. Rozmowy z dyrekcją Muzeum w Szreniawie i z prezesem Klubu „Traktor i Maszyna”, panem Rafałem Samelczakiem, przyniosły deklarację wspólnego zorganizowania podobnych pokazów w Muzeum Wsi Radomskiej, a Szreniawa obiecała użyczyć nam swej lokomobili.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .