Zamknij

"Święto Plonów”

Projekt w całości zrealizowany z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Celem wydarzenia było kultywowanie polskich, a w szczególności regionalnych tradycji związanych z Dożynkami – najważniejszym świętem gospodarskim w rolniczym kalendarzu wegetacyjnym.

Najważniejszymi punktami programu „Święta Plonów” były, obok Mszy świętej w intencji rolników, przedstawienie „Dożynki” w wykonaniu zespołu folklorystycznego oraz konkurs „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Ich celem była popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego symbolu obchodów dożynkowych. W konkursie wzięło udział trzynastu uczestników (kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i stowarzyszeń) z regionu radomskiego.

„Święto Plonów” stanowi kontynuację, odbywającego się od 1998 roku w Muzeum Wsi Radomskiej, „Święta Chleba”.

W programie „Święta Plonów”:

 • Msza święta w intencji rolników,
 • widowisko „Dożynki” w wykonaniu zespołu obrzędowego,
 • konkurs „Tradycyjny wieniec dożynkowy”,
 • korowód wieńców dożynkowych,
 • koncert Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Guzowianki”,
 • koncert Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”,
 • pokazy prac polowych,
 • pokazy: młocki, obróbki ziarna, ręcznego czyszczenia ziarna, ręcznego cięcia sieczki, wyrobu kaszy za pomocą kaszarni,                            
 • pokaz robienia wykręcaków,
 • pokaz wykonywania pająków ze słomy,
 • pokaz i warsztaty wyplatania warkoczy ze słomy, wykonywania słomianych zabawek i bukietów żniwnych,
 • prezentacje zajęć gospodarskich i rzemiosła w zagrodach chłopskich,
 • wiejskie zabawy sprawnościowe,
 • potańcówka przy muzyce kapel wiejskich,
 • kiermasz twórczości ludowej i stoiska z potrawami kuchni regionalnej w wykonaniu kół gospodyń wiejskich.

W trakcie „Święta Plonów” miało miejsce otwarcie wystawy: „25 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego”. 

 Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania - 90 tys. zł.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.    

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Rekord Grupa Mediowa (Radio Rekord, 7 dni, Telewizja Dami, Co Za Dzień)

Zapowiedź i relacja z wydarzenia pojawiła się na naszej stronie https://www.muzeum-radom.pl

Link: https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/swieto-plonow-w-muzeum-wsi-radomskiej/3248

https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/swieto-plonow-fotorelacja/3254

https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/swieto-plonow-2023-filmowa-relacja/3294

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .