Zamknij

Święto Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej

Święto Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej

Serdecznie zapraszamy na Święto Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej! Będzie to czas uroczystego i radosnego dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych.

Program Święta Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

czas trwania: 11.30 – 20.00

 

11.30 - 12.20 Konkurs „Tradycyjny wieniec dożynkowy” (przed dworem z Brzeziec)

12.20 - 12.30 Przemarsz korowodu z wieńcami dożynkowymi i ustawianie się Uczestników Konkursu w miejscu odprawiania Mszy Świętej (kościół z Wolanowa).

12.30 – 13.30 Msza Święta celebrowana w kościele pw. św. Doroty na terenie MWR

13.30 – 13.40 Przemarsz korowodu z wieńcami dożynkowymi pod dwór z Brzeziec

13.40 – 14.30 Przedstawienie „Dożynki” (przed dworem z Brzeziec, prowadzi zespół obrzędowy „Raz na ludowo”)

 

Amfiteatr:

15.00 – 15.30 Ogłoszenie wyników konkursu „Tradycyjny wieniec dożynkowy” i wręczenie nagród laureatom

15.30 – 15.50 Występ Kapeli Krzysztofa Rokicińskiego

16.00 – 17.00 Koncert Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Guzowianki”

Młodzieżowy Zespół Ludowy „Guzowianki” powstał w 2014 r. i składa się głównie z uczniów oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.

17.00 – 18.00 Koncert Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”

Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” powstał w lutym 1979 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie z inicjatywy Danuty Jaśkiewicz. Przez ponad 40 lat działalności Zespół wielokrotnie koncertował w kraju i zagranicą prezentując folklor z kilkunastu regionów Polski. W repertuarze znalazły się również tańce mołdawskie, ukraińskie, rosyjskie czy gruzińskie. “Pruszkowiacy” zdobyli wiele nagród na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

 

 Wydarzenia towarzyszące:

 

14.00 - 20.00 Potańcówka pod dębem

 • Kapela Mieczysława Kędzierskiego,
 • Kapela Jana Wochniaka,
 • Kapela Krzysztofa Rokicińskiego.

zagroda z Jastrzębi (13.30 – 18.00)

 • pokaz wykonywania pająka ze słomy – prowadzi twórczyni ludowa Małgorzata Krajewska,
 • pokaz i warsztaty wykonywania słomianych zabawek – prowadzą Panie ze Stowarzyszenia „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie,
 • warsztaty wykonywania bukietów żniwnych – prowadzi Zespół Ludowy „Przystalanki”.

zagroda z Bartodziejów (13.30 – 18.00)

 • pokaz pracy wikliniarza – prowadzą twórcy ludowi: Pan Grzegorz Gordat i Pan Wiesław Chołuj.

zagroda z Chomentowa (13.30 – 18.00)

 • pokaz ręcznego cięcia sieczki przy pomocy sieczkarni,
 • wyrób kaszy przy pomocy kaszarni
 • pokaz i warsztaty wyplatania warkoczy ze słomy 

przed Remizą z Antoniowa

 • spotkanie z regionalistą, miłośnikiem kultury Ziemi Radomskiej panem Marianem Kwietniem i możliwość zakupu książki „Czy znasz życie i mowę swoich przodków”
 • konkurs dożynkowy z nagrodami (odbiór kart zgłoszeniowych, godz. 14.30-15.00) na stoisku autora.

zagroda z Alojzowa (13.30 – 18.00)

 • młocka w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Zaborowianki” z Zaborowia,
 • obróbka ziarna, ręczne pozyskiwanie mąki w żarnach i stępach,
 • pokaz robienia wykręcaków
 • pokaz czyszczenia ziarna w wialni

pastwisko za zagrodą z Alojzowa (11.00 – 16.30)

 • 6 baz warsztatowych, a w nich możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z budowania odporności na zagrożenia i sytuacje awaryjne w naszej codzienności, m.in. zajęcia z zestawów awaryjnych, ratownictwo medyczne i domowa apteczka, rodzinne plany awaryjne,  - prowadzenie Fundacja Gotowi.org 

zagroda z Kłonówka (13.30 – 18.00)

 • zabawa edukacyjna „Do czego to służy?”
 • wiejskie zabawy sprawnościowe.

muzealne pola (13.30 – 18.00)

 • polowe uprawki pożniwne (kultywatorowanie)

punkt wypoczynkowy przy stawie  (10.00 – 18.00)

 • MazoKamper - mobilny punkt Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 

oraz

 • kiermasz twórczości ludowej i stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z potrawami kuchni regionalnej

 

 

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Rekord Grupa Mediowa (Radio Rekord, 7 dni, Telewizja Dami, Co Za Dzień), Radio Radom.

Sponsorzy: Fogiel&Fogiel

 

Projekt pn.: Święto Plonów dofinansowany w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .