Zamknij

Święto Plonów - FOTORELACJA

Święto Plonów - FOTORELACJA

Uroczystości Święta Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęły się konkursem tradycyjnych Wieńcy Dożynkowych w którym licznie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z całego regionu.

Jury oceniło wieńce pod względem estetycznym, tradycyjności wykonania i zastosowanych materiałów.
Po konkursie odbyła się uroczysta msza dożynkowa, podczas której rolnicy dziękowali za bogate plony i błogosławieństwo na kolejny rok pracy. Po mszy Ilona Jaroszek dyrektor skansenu podzieliła się ze zgromadzonymi chlebem a proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, ks. Bernard Kasprzycki poświęcił wieńce dożynkowe, zgromadzone wokół kościoła z Wolanowa. Następnie odbył się tradycyjny pochód wieńcowy, w którym uczestniczyły delegacje z poszczególnych gmin i wsi.
 
Po mszy zebrani goście uczestniczyli w przedstawieniu „Dożynki” które prowadził zespół obrzędowy „Raz na ludowo” przed dworem z Brzeziec. W przedstawieniu udział wzięli Dyrektorzy Ilona Jaroszek, Zbigniew Skuza oraz goście specjalni Pan Wicemarszałek Rafał Rajkowski i Pani Wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Po uroczystościach goście przemieścili się do amfiteatru gdzie kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy.
 
Podczas Święta Plonów odbyły się także warsztaty i pokazy rzemiosła ludowego, w których goście mogli zapoznać się z tradycyjnymi technikami wykonywania wyrobów rękodzielniczych. Nie zabrakło również stoisk z regionalnymi potrawami i produktami, które przyciągały smakoszy.
Całe wydarzenie odbywało się w urokliwej atmosferze skansenu w słoneczną niedzielę, gdzie kolorowe wieńce dożynkowe i stroje ludowe tworzyły niepowtarzalną scenerię. Wielu uczestników mogło przenieść się w czasie i poczuć ducha dawnych tradycji wiejskich.
Dzień zakończył się porywającym występem zespołu Guzowianki oraz Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” a zebrani na scenie pod dębem tańcowali na dechach do nocy.
 
 

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Rekord Grupa Mediowa (Radio Rekord, 7 dni, Telewizja Dami, Co Za Dzień), Radio Radom.

Sponsorzy: Fogiel&Fogiel

 

Projekt pn.: Święto Plonów dofinansowany w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Dziękujemy że byliście z nami w tym pięknym dniu!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .