Zamknij

Święty Franciszek Puszczy Kozienickiej. Życie i twórczość Stefana Ślażyńskiego

Święty Franciszek Puszczy Kozienickiej. Życie i twórczość Stefana Ślażyńskiego

I poszedł na pole i stanął wśród ptaków. Gdy tylko zaczął mówić, ptaszęta sfrunęły
z drzew, otoczyły go i oczekiwały bez ruchu na to co powie, a zbliżały się tak, że niektóre
z nich usiadły na jego ramionach, pochowały się w fałdy habitu!...

J. Joergenson, Święty Franciszek z Asyżu. Na tle swojej epoki., Warszawa 1912, s. 241.

Leśne, paniusiu, lubię najbardziej. Taką ziąbkę albo mysikrólika, co nie deka, ale na gramy waży, maleńki. Pójdę do lasu, posłucham, popatrzę, poprzyglądam się. Ciekawi mnie.
I radośniej jakoś…

J. Twardowska, Stefan Ślażyński o sobie, Wojewódzki Informator Kulturalny 1984, nr 5/66, s. 24-25.

Stefan Ślażyński był wyjątkową indywidualnością twórczą w dziedzinie rzeźby ludowej. Ten oryginalny, naturalny, niezmanierowany, o niesamowitym talencie człowiek urodził się w 1912 r. w Stanisławicach koło Kozienic. Wychowywał się w wielodzietnej, chłopskiej rodzinie. W czasie II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej, a następnie kontynuował walkę w Batalionach Chłopskich oraz Armii Krajowej.

Utrzymywał się z gospodarstwa rolnego, które pochłaniało większość jego czasu. Dodatkowy zysk czerpał z odziedziczonego po ojcu warsztatu szewskiego. Od 1955 do 1961 roku był również właścicielem wiatraka. W latach 70-tych pracował jako palacz w Elektrowni „Kozienice”, następnie w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Zakładach Ceramiki Radiowej w Kozienicach. W 1979 roku przeszedł na rente. Po śmierci żony w 1981 roku zamieszkał u syna w Zdziczowie.

Zmarł na zawał serca 27 stycznia 1989 roku w wieku siedemdziesięciu siedmiu lat. Jego grób znajduje się w Kozienicach.

Zamiłowanie Stefana Ślażyńskiego do rzeźbienia w drewnie sięga najmłodszych lat. Już w dzieciństwie „strugał za krowami”. Osobą, która rozbudziła w nim tę pasję był rzeźbiący w kamieniu wujek Stanisław Wójcik z Płocka.

Przełomowym momentem w działalności twórczej było spotkanie ze słynnym rzeźbiarzem ze Świerży Górnych Leonem Kudłą. Będący u schyłku swojego życia mistrz dłuta zwrócił się do niego z prośbą o wyrzeźbienie figury Chrystusa Króla. Od tej pory Stefan Ślażyński pomagał tracącemu powoli czucie w rękach „najlepszemu twórcy tamtejszych lat”. Wiele lat po śmierci Kudły w 1964 roku zwrócił na niego uwagę kolejny rzeźbiarz ośrodka kozienickiego Grzegorz Szewczyk.

Działalność artystyczną Stefana Ślażyńskiego można podzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich datuje się od dzieciństwa, czyli od pierwszych prób rzeźbiarskich,
do momentu „odkrycia go” przez etnografów podczas badań terenowych w 1977 roku. Motywem przewodnim jego prac były ptaki i zwierzęta zamieszkujące Puszczę Kozienicką, na której skraju mieszkał. Ponadprzeciętna wrażliwość artysty na przyrodę oraz codzienne z nią obcowanie skłaniała go do rzeźbienia coraz to nowych gatunków fauny. Powstałe „dla własnej przyjemności” ptaki ozdabiały jego dom w Stanisławicach bądź rozdawane były jako upominki dla najbliższych i znajomych.

Drugi, zupełnie nowy etap w twórczości Stefana Ślażyńskiego rozpoczął się wraz z otwarciem wystawy jego prac w Powiatowym Domu Kultury w Kozienicach w 1978 roku. Zaprezentowane przez niego rzeźby ptaków i „Chrystusa z otwartym sercem” spotkały się z wielkim uznaniem. Od tego momentu postać rzeźbiarza przestała być anonimowa stając się ośrodkiem zainteresowania etnografów, znawców i miłośników sztuki ludowej. Nie pozostało to bez wpływu na jego aktywność artystyczną. Nieustannie zachęcany zaczął rzeźbić więcej. Szczególną motywację stanowiły dla niego organizowane przez różne instytucje (np. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Uniwersytet Ludowy w Turnie) konkursy. Z jednej strony narzucały mu odgórnie tematykę, z drugiej mobilizowały go do tworzenia. Konkursowe prace spotykały się z wielkim uznaniem, co owocowało licznymi nagrodami dla rzeźbiarza. Już w trzy lata po jego „odkryciu” został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i uhonorowany za swoje osiągnięcia Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki.

Poszczególne instytucje, które wzięły pod opiekę utalentowanego rzeźbiarza, w tym przede wszystkim Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, odcisnęły swoje piętno na jego dziełach. Do tej pory monotematyczny zaczął sięgać po tematy z Biblii, patriotyczne (płaskorzeźby: „Granica pokoju”, „Wrzesień 1939”), a także związane z życiem wsi.

Mimo wykorzystywania różnych motywów, Stefan Ślażyński określany jest przede wszystkim jako „rzeźbiarz ptaków”. One pobudzały jego wyobraźnię. Znał ich dużo i potrafił odróżnić, jak mówił: „skowronka polowego od borowego, sikorkę bogatkę od ubogiej czy czubatki”. Rzeźbiąc je starał się wiernie oddać rzeczywistość. Jego ptaki są niezwykle barwne, mają piękne linie i zachowane proporcje. Do ich malowania używał zestawionych kontrastowo jaskrawych kolorów.

W przypadku pozostałych prac artysty realizm rzeźbionych przez niego figur nie miał znaczenia. Mimo tego, tworzone przez niego postacie doskonale oddają swój charakter. Przykładem może być rzeźba „Pustelnik”, o zwartej, prostej bryle, w której efekt ascetyczności został osiągnięty dzięki zastosowaniu zszarzałej polichromii oraz mocno stłumionych, nałożonych wielowarstwowo barw.

Stefan Ślażyński niewątpliwie posiadał swój własny, oryginalny styl, który został doceniony przez znawców sztuki ludowej. Jego dzieła noszą wyraźne piętno indywidualizmu. Pomimo stosowania minimalnych środków wyrazu jego prace są wyjątkowo ekspresyjne. Dzięki niezwykłej sile wyrazu, wzbudzają wielkie emocje. Najlepszym tego przykładem jest rzeźba przygotowana na konkurs zorganizowany w 1980 roku przez Muzeum Wsi Radomskiej „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle”. Przedstawia ona poetę pochylonego nad trumienką Urszulki. Boleść malująca się na twarzy bezsilnego wobec swojej ogromnej boleści ojca, porusza do głębi.

Paradoksalnie Stefan Ślażyński nie zdawał sobie sprawy z wartości swoich prac. Podziwiał współczesnych sobie rzeźbiarzy, nie wiedząc, że jego własne, archaiczne, przypominające rzeźbę XIX-wieczną dzieła są wyjątkowe.

Ten skromny człowiek był laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Ogólnopolskiej Nagrody Artystycznej im. Jana Pocka przyznanej mu w 1983 roku za całokształt twórczości oraz Nagrody im. Oskara Kolberga, którą otrzymał rok przed śmiercią.

Do tej pory Stefan Ślażyński miał trzy wystawy indywidualne, w tym jedną pośmiertną. Większość prac znajduje się w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej. Pozostałe są w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Regionalnego w Kozienicach. Niewielka ich część jest własnością prywatnych kolekcjonerów (m.in. galeria wdowy po śp. Wojciechu Siemionie w Petrykozach).

Wystawę przygotowano ze zbiorów: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział MWR

Komisarz wystawy: Aleksandra Żytnicka

Aranżacja plastyczna wystawy: Adam Łucki

Realizacja wystawy: Dział Kultury Wsi, Dział Architektury Ludowej, Adam Łucki

Fotografie: Barbara Polakowska, Aleksandra Żytnicka

Projekt katalogu: Agata Grela

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .