Zamknij

Znamy laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2022

Znamy laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2022

Już po raz czterdziesty siódmy artyści tworzący w dziedzinach sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca otrzymają wyróżnienia za całokształt twórczości. Otrzymają je także organizatorzy przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, którzy przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze tradycyjnej. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w lipcu na Zamku Królewskim w Warszawie.

Po raz drugi w ramach Nagrody im. Oskara Kolberga przyznana zostanie nagroda specjalna dla wyjątkowego ucznia wskazanego przez Mistrza Tradycji. W tym roku wyróżnienie powędruje do Karoliny Kupczyk, która gra na altówce i aktywnie działa w zespołach Wałasi oraz Jaworzynczanki.

W Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca rozpoczęliśmy przygotowania do tej wyjątkowej gali, podczas której Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczy nagrody wybitnym przedstawicielom kultury tradycyjnej – mówi Katarzyna Meissner – dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – Od paru lat nieodzownym elementem naszych przygotowań jest podróż do miejsc twórczej codzienności naszych Laureatów. Dzięki temu, że poznajemy ich samych oraz ich lokalne społeczności, możemy jeszcze lepiej opowiadać o zachwycającej pracy, którą wykonują często od pokoleń. Efekty tych niezwykłych spotkań pokażemy właśnie podczas uroczystości na Zamku Królewskim.

Laureatami 47. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w siedmiu kategoriach zostali:

w kategorii I dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego:

Kazimiera Balcerzak – wycinankarka, hafciarka, mistrzyni zdobnictwa, plastyki obrzędowej, wykonawczyni bukietów kwiatowych, popularyzatorka twórczości ludowej.

Sieradz, woj. łódzkie

Stanisława Galica-Górkiewicz – skrzypaczka, instruktorka szkółki góralskiego muzykowania. Kultywuje i popularyzuje autentyczną muzykę i kulturę Skalnego Podhala.

Bukowina Tatrzańska, Podhale, woj. małopolskie

Elżbieta Kasznia – śpiewaczka i twórczyni ludowa, instruktorka śpiewu, hafciarka, wycinankarka, wykonawczyni tradycyjnych kwiatów z bibuły.

Rozogi, Kurpie Zielone, woj. warmińsko-mazurskie

Jan Puk – rzeźbiarz,  twórca unikatowych ruchomych zabawek ludowych, sprzętów gospodarskich, architektury wiejskiej. Poeta ludowy, autor kronik o dawnych mieszkańcach wsi.

Trześń, ziemia sandomierska/Lasowiacy, woj. podkarpackie

 

Piotr Sikora – skrzypek, ceniony twórca instrumentów. Należy do grona najstarszych mistrzów kultury tradycyjnej w regionie. Prowadzi warsztaty budowy basów, skrzypiec i bębenków. Uczestnik koncertów, taborów i festiwali muzycznych.

Kuźnica k/Przysuchy, radomskie, woj. mazowieckie

 

w kategorii II dla Mistrza tradycji:

Monika Wałach-Kaczmarzyk – multiinstrumentalistka i śpiewaczka. Od ponad 30 lat zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz śpiewu tradycyjnego, instruktorka grup obrzędowych.

Jaworzynka, Beskid Śląski, woj. śląskie

w kategorii III dla twórców za pisarstwo ludowe:

Elżbieta Wójtowicz – literatka ludowa, autorka scenariuszy widowisk obrzędowych, w których uczestniczy jako aktorka i gawędziarka. Organizatorka warsztatów gwary i spotkań gawędziarskich.

Markuszów, Lubelszczyzna, woj. lubelskie

 

w kategorii IV dla badaczy, naukowców i animatorów:

Dionizjusz Czubala – wybitny etnograf, folklorysta, badacz wiejskich tradycji rzemieślniczych i legend miejskich, dokumentalista historii polskiej wsi w okresie II wojny światowej, autor antologii ludowych i tekstów narracyjnych. 

Wilkowice, Beskid Mały, Żywiecczyzna, woj. śląskie

Bogumiła Nowicka – muzykolog, wieloletnia dziennikarka Radia Lublin. Popularyzuje i archiwizuje przejawy kultury ludowej na antenie regionalnej i ogólnopolskiej, autorka radiowych portretów twórców ludowych.

Lublin

 

w kategorii V dla kapel ludowych:

Kapela Romana Wojciechowskiego

Tomaszów Mazowiecki, Opoczyńskie, woj. łódzkie

 

w kategorii VI dla zespołów folklorystycznych:

Zespół Regionalny „Gorce”

Kamienica, Górale Sądeccy od Kamienicy, woj. małopolskie

Zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa

Nowy Waliszów, Dolny Śląsk, woj. dolnośląskie

w kategorii VII dla instytucji i organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Myszyniec, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie

Radziejów, Kujawy, woj. kujawsko-pomorskie

 

Wszyscy laureaci otrzymają Medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 6 lipca 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszony zostanie również laureat honorowego tytułu Ambasadora Kultury Tradycyjnej, czyli wyróżnienia dla samorządowca, który w minionym roku szczególnie zasłużył się na rzecz wspierania i rozwoju kultury tradycyjnej w swoim regionie.

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs oraz gala realizowane są przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce ustanowione w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Więcej informacji o nagrodzie oraz jej dotychczasowych laureatach z lat 1974–2021 znajduje się na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Polskie Radio S.A./Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Gość Niedzielny, TVP Kultura, kulturaludowa.pl, muzykatradycyjna.pl, Radio dla Ciebie.

 

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak (agata.szymczak@nimit.pl, + 48 785 310 000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .