Zamknij

Zimowe ferie w Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęte!

Zimowe ferie w Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęte!

Pełne ciekawych zajęć, atrakcji, pogadanek, spacerów – tak rozpoczęły się zimowe ferie w Muzeum Wsi Radomskiej. Dziś skansen opanowały dzieci z Borkowic oraz z radomskiej „Arki”. Czas wypełniony głównie manualnymi pracami upływał przy typowo zimowej i białej scenerii, która podczas ferii nikomu niestraszna!

Radosne okrzyki, śmiech i wspaniała zabawa dominują w Muzeum Wsi Radomskiej. Nic dziwnego o tej porze roku! Na Mazowszu trwają ferie zimowe, dlatego mnóstwo dzieci czas spędza w bajkowej scenerii skansenu. Najmłodsi w tym czasie korzystają z ciekawych warsztatów: ceramicznych czy wykonania gałganianych laleczek, ale też zwiedzając obiekty muzealne w świątecznym wystroju.

Dziś skansen odwiedziły dzieci wypoczywające w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece w Borkowicach. Uczestniczyły w zajęciach ceramicznych. Posłuchajcie, jakie były ich wrażenia i co udało im się wykonać

 

Zajęcia prowadzi m.in. Pani Kinga Szewczyk edukator muzealny z Działu Oświatowego

 

Dziś także prowadzone były zajęcia z wykonania własnej lalki. Warsztaty prowadziła Pani Ilona Kostkiewicz edukator muzealny z Działu Oświatowego

 

W tym dniu Muzeum Wsi Radomskiej odwiedziły również dzieci, dla których zimową labę organizuje Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. W sumie z atrakcji skorzystało 100 osób. Najmłodsi zwiedzali skansen i muzealne chałupy, szczególnie te, w których można wciąż podziwiać świąteczny wystrój.

  

Muzeum mogą odwiedzać grupy zorganizowane i indywidualne osoby, by korzystać z zajęć przygotowanych w tym czasie oraz ze spaceru po skansenie - zaprasza Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

Szczegóły tutaj: https://www.muzeum-radom.pl/.../ferie-w-muzeum-wsi.../3335

Ferie w muzeum trwają od 16.01.-26.01.2024r.

Zapisy: Radom 48 332 92 81 lub 603 772 253

Przysucha 48 675 22 48

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .