Zamknij

Zdobyliśmy króla SAM-ów!

Zdobyliśmy króla SAM-ów!

Środki na jego zakup zawdzięczamy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

To najwyższej klasy SAM wśród naszych eksponatów, a nawet wśród niemal 11 tysięcy amatorskich traktorów, które udało się udokumentować w toku wieloletnich badań. Było wśród nich sporo maszyn dobrej klasy technicznej, czy wykonanych z troską o efektowny wygląd, ponad podstawową potrzebę utylitarną, jaka była przyczyną ich powstania – jednak nasz nabytek, zbudowany 30 lat temu, zwraca uwagę faktem własnego projektowania zespołów napędowych, dojrzałością konstrukcji i wykorzystanymi technologiami. Nosi nazwę jak najbardziej adekwatną: Super SAM 18 KM. Konstruktorem jest Benedykt Sielatycki ze Zduńskiej Woli. O zamiarze jego wykonania wiadomo było już w roku 1988, kiedy to pan Benedykt postanowił zbudować udoskonaloną wersję swego poprzedniego dzieła, ciągnika, który był testowany w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W dokumentacji badań napisano wówczas m. in: „najbardziej dojrzała konstrukcja spośród wszystkich poznanych dotychczas ciągników typu Sam, nosząca cechy ciągników produkowanych seryjnie (…) dobrane przełożenia układu napędowego tworzą szereg prędkości roboczych do pozazdroszczenia ciągnikom fabrycznym”[1]. W podsumowaniu zawarto nawet sugestię skorzystania z doświadczeń Benedykta Sielatyckiego przez konstruktorów w Zakładzie Doświadczalnym Ciągników Rolniczych w Ursusie i Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu. A że w praktyce do tego nie doszło, to już całkiem inna część historii… Główną istotą udoskonalenia miało być przeniesienie zwolnic na końce półosi w celu zwiększenia prześwitu ciągnika, poprawa rozkładu obciążeń oraz zastąpienie spawanych elementów mostu napędowego – odlewami żeliwnymi, tak jak to wygląda w produkcji przemysłowej. Modele odlewnicze na bazie swych projektów Benedykt Sielatycki opracował wraz z żoną – absolwentką technikum mechanicznego, pracującą w odlewni.

Urodzony w roku 1940 Benedykt Sielatycki jest jedynym poznanym do dziś konstruktorem-amatorem, który osiągnął tak wysoki poziom rozwiązań technicznych oraz zastosował technikę odlewniczą przy złożonych konstrukcyjnie elementach mechanicznych i nośnych własnego projektu. Sielatycki pierwszy ciągnik zbudował w roku 1963, a więc w czasie, gdy to zjawisko dopiero zaczynało się rozwijać. Był to SAM o konstrukcji ramowej z silnikiem rolniczym o mocy 11 KM i zespołami napędowymi od ciężarówki Lublin, który dziś możemy określić jako najbardziej tradycyjny – jednak bardzo starannie dopracowany, wyposażony w podnośnik narzędzi i kosiarkę boczną. Po zbudowaniu drugiej, mocniejszej maszyny, Benedykt Sielatycki sukcesywnie przystępował do konkursów organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego, kolejne ciągniki prezentował na wystawach organizowanych w całej Polsce m.in. w Toruniu, Skierniewicach, Łowiczu, Kłudzienku, Zduńskiej Woli i Kościerzynie. W 1981 roku zgłosił się do ogólnopolskiego Wielkiego Konkursu SAM-ów, a jego trzeci, 50-konny ciągnik zbudowany w roku 1979, był pretendentem do najwyższej nagrody w ocenie specjalistów z Zakładu Motoryzacji i Transportu Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Niestety Sielatycki maszyny nie zaprezentował w finale, gdyż wcześniej był zmuszony ją sprzedać, a za udział osobisty otrzymał nagrodę pieniężną. W 1985 roku został nagrodzony w grudniowej edycji adresowanego do wiejskich racjonalizatorów permanentnego konkursu tygodnika „Nowa Wieś”, pod skądinąd koszmarkowatym hasłem „Złoty pomysł złotej rączki” – za 14-konny ciągnik ogrodniczy – ten, który dzięki temu badano i tak wysoko oceniono w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Rok później ten sam ciągnik zyskał II nagrodę w VII Ogólnokrajowym Konkursie Postęp Techniczny w Ogrodnictwie. W 1992 roku jego udoskonalony następca został zaprezentowany w ogólnopolskim konkursie Telewizji Polskiej dla racjonalizatorów wiejskich, w którym oceniający, konstruktorzy Zakładów Mechanicznych „Ursus”, przyznali Sielatyckiemu pierwszą nagrodę w postaci ciągnika Ursus 3512 (postlicencyjna wersja Ursusa Massey-Ferguson 255). W ten sposób wyróżniono właśnie Super SAM-a 18 KM, który dziś, po 29 latach eksploatacji w gospodarstwie konstruktora, trafił do Muzeum Wsi Radomskiej. Usatysfakcjonowany tym Benedykt Sielatycki oferuje ewentualnym zainteresowanym udostępnienie swych modeli odlewniczych – gdyby zechcieli zbudować podobny ciągnik. W jego gospodarstwie pozostały jeszcze dwa inne SAM-y: ciągnik o mocy 30 KM oraz największy ze zbudowanych, z silnikiem 105-konnym. I to nie koniec – osiemdziesięcioletni pan Benedykt ma w planach traktor z napędem na 4 koła. „Zapał mam wielki, a czy się uda, no, zobaczymy”. Zgromadził już szereg części, ma też gotowe niektóre odlewy. Najmocniej życzymy powodzenia!

 

Super SAM 18 KM jest napędzany silnikiem wysokoprężnym, dwucylindrowym widlastym, chłodzonym powietrzem, typu 2KVD 9SVL o mocy 18 KM, pochodzącym z nośnika narzędzi RS-09 produkowanego do 1968 roku w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Skrzynia biegów własnego projektu i wykonania, 6-przełożeniowa z reduktorem, podobnie most napędowy ze zwolnicami na końcach półosi. Zespoły te wraz z silnikiem połączone są w jeden samonośny blok. Wałek przekaźnika tylny dwubiegowy, o obrotach niezależnych 540 obr./min. i 750 obr./min., między osiami wałek do napędu kosiarki. Hydraulika 3-sekcyjna – obsługuje tylny podnośnik narzędzi w układzie standardowym TUZ, spychacz czołowy oraz ramię kosiarki bocznej listwowej. Zawieszany na podnośniku siewnik 4-rzędowy jest maszyną otrzymującą napęd mechanizmu od kółek jezdnych. Hamulce zasadnicze mechaniczne działające na półosie napędowe, rozdzielne. Ciągnik jest wyposażony we wszystkie wymagane przepisami światła i sygnały. Po badaniach technicznych został dopuszczony do ruchu drogowego.

 

[1] Słowik E., Wstępna ocena ciągnika SAM TK 14 pod względem poprawności konstrukcji i przydatności w rolnictwie, Warszawa 1985, mps, symb. dok. I/493/85.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .