Zamknij

Zapraszamy na wystawę i warsztaty poświęcone "Zielarstwu"

Zapraszamy na wystawę i warsztaty poświęcone

15 i 16 sierpnia w zagrodzie „biedniaczej” z Bartodziejów zobaczycie Państwo wystawę czasową poświęconą „Zielarstwu”, zaprezentujemy dawne narzędzia służące do przygotowania przypraw czy leków, pokażemy w jaki sposób suszono zioła.

16 sierpnia – zapraszamy na stoiska wystawców oraz warsztaty, gdzie oprócz zakupów można będzie porozmawiać na temat zielarstwa czy wyrobu kosmetyków. Swoje wyroby zaprezentują:

- Gospodarstwo ogrodnicze Jurkowscy – sprzedaż ziół,

- „Zielarski Kącik Kari” - Karina Rudzka. Firma oferuje ziołowe ekoprodukty - efekt ziołowego rękodzieła. W jej ofercie znajdują się m.in. naturalne miody, ręcznie wykonane ziołowe mydła, solno-cukrowe pillingi z olejkami eterycznymi, herbaty ziołowe, książki zielarskie i z dzikiej kuchni, ekoświece, zawieszki zapachowe, świece do masażu itp.

 

Warsztaty wyrobu domowej soli ziołowej poprowadzi – Katarzyna Sławińska.

Początek 16 sierpnia o godzinie 12.00

 

 

Zioła w kulturze ludowej

 

Polne kwiaty i zioła w kulturze ludowej pojawiały się wszędzie tam, gdzie rytuały apelowały do zaświatów o przychylność, urodzaj i powodzenie. Niemal każde zioło – niezależnie od tego, czy było celowo siane i pielęgnowane, czy rosło dziko – miało (choćby skromne) zastosowanie w lecznictwie, obrzędowości dorocznej i rodzinnej, magii (miłosnej, sporzącej, szkodzącej, agrarnej, hodowlanej), a często łączyło kilka funkcji jednocześnie. Pozyskiwaniem i uprawą zajmowały się kobiety, one też najczęściej posiadały największą wiedzę na ich temat.

W ziołolecznictwie, zarówno ludzi jak i zwierząt, większą wartość miały nie zioła z ogródków, lecz te dziko rosnące – na miedzach, polach, łąkach, w lasach. Panowało bowiem powszechne przekonanie, że rośliny pochodzące z dalszych stron są lepsze od tych zebranych w najbliższej okolicy. Im dalej od domu, wsi, czyli centrów „oswojonej” przestrzeni, tym potężniejsza uzdrowicielska siła w nich tkwiła. Przy pozyskiwaniu roślin należało przestrzegać szeregu nakazów i zakazów dotyczących miejsca, czasu, osoby zbierającej oraz sposobu zbioru. Zioła były stosowane w różnej postaci: naparów, odwarów, maści, maceratów, nalewek, soków, syropów. Wierzono również w skuteczne działanie okadzeń, okładów czy noszenie przy sobie roślinnych amuletów.

W roku obrzędowym zioła występowały kilkakrotnie. Wchodziły w skład palm wielkanocnych i bukietów święconych w święto Matki Boskiej Zielnej, pleciono z nich wianuszki święcone w oktawę Bożego Ciała, przystrajano nimi chaty i obejścia w Zielone Świątki i w wigilię św. Jana. Wierzono powszechnie, że rośliny poświęcone mają większą moc od niepoświęconych – brało się to z przekonania o potędze, mocy sprawczej wody święconej. Wystarczał też sam udział rośliny w święcie, bez poświęcenia wodą, by nabrała ona takiej mocy. Wieszano takie rośliny czy akcesoria roślinne w chałupach nad drzwiami, oknami, za świętymi obrazami, zatykano pod strzechami, umieszczano je także na budynkach gospodarczych, czy na polach. Miały w ten sposób zabezpieczać domostwa i dobytek od nieszczęść, żywiołów, przeciwdziałać czarom i urokom. Dużą rolę odgrywały w magii agrarnej i hodowlanej – miały powodować urodzaj, chronić przed klęskami urodzaju, żywiołami, gryzoniami, insektami, czarami, złymi mocami.

Rośliny były też ważnym elementem obrzędów rodzinnych. Zioła wsypywano do pierwszej kąpieli dziecka, były obecne przy zaślubinach (wianek panny młodej, bukiecik pana młodego) i przy śmierci (np. jako przybranie zwłok i trumny, wypełnienie poduszki w trumnie pod głową zmarłego).

Służyły do wróżb, magicznych zabiegów miłosnych oraz rzucania i odczyniania uroków. Były rośliny dobre i złe – jedne przynosiły ich posiadaczom szczęście, inne potrafiły skłócić całe rodziny. Wierzono też w rośliny „diabelskie”, otwierające wszystkie kłódki i zamki w drzwiach, umiejące płynąć w rzece pod prąd.

Nie można zapomnieć o tym, że zioła wykorzystywane były również praktycznie: do sporządzania posiłków i przechowywania produktów spożywczych, do mycia, prania, farbowania włókna i gotowych tkanin, zwalczania gryzoni i insektów. Dodawano je do karmy zwierzętom, wyściełano nimi pomieszczenia dla inwentarza. Zioła były niezbędne każdej gospodyni – o każdej porze roku, w każdym niemal aspekcie życia.

 

Aleksandra Pajek 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .