Zamknij

Za nami drugi koncert z cyklu „IV muzyczne spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur”.

Za nami drugi koncert z cyklu „IV muzyczne spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur”.

14 sierpnia wnętrze kościoła z Wolanowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej po raz kolejny wypełniła muzyka klasyczna wzbogacona słowem.

Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Dariusza Przybylskiego, Leszka Lorenta, Emanuela Bączkowskiego w wykonaniu znakomitych artystów – Leszka Lorenta – perkusisty, doktora habilitowanego sztuki muzycznej, Emanuela Bączkowskiego – organisty, doktora nauk muzycznych. Muzyce towarzyszyły fragmenty „Chłopów” Władysława Reymonta – wesele Boryny oraz fraszki Jana Kochanowskiego w interpretacji mistrza Wojciecha Wysockiego, znanego aktora telewizyjnego i teatralnego.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać wyjątkowego połączenia perkusji 

i organów. Mistrzowska interpretacja Fraszek Jana Kochanowskiego oraz proza Władysława Reymonta wywołały wiele przeżyć. Niecodzienne zestawienie kompozycji organowych Jana Sebastiana Bacha z muzyką XX wieku oczarowało słuchaczy. Owacja na stojąco oraz podwójny bis jest najlepszym dowodem na powodzenie projektu. 

 

Partnerzy wydarzenia:

ZASP (Związek Artystów Scen Polskich)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Bemowskiej Orkiestry Symfonicznej Camerata Viva

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej

Patronat honorowy nad koncertem objął pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Dziękujemy Panu Rafałowi Sadowskiemu za fotorelację z koncertu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .