Zamknij

XVIII Radomskie Święto Chleba

XVIII Radomskie Święto Chleba

W niedzielę 4 września 2016 r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbędzie się XVIII Radomskie Święto Chleba. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00

Przebieg festynu:

Amfiteatr

10.00 - 19.00

- msza święta w intencji piekarzy i rolników

- powitanie gości, przedstawienie organizatorów i patronów, przemówienia okolicznościowe

- wręczenie Kluczy świętego Kazimierza

- wręczenie podziękowań dla sponsorów

- rozstrzygnięcie konkursu na „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”

- występ kapeli wiejskiej

- występ Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI

- koncert Zespołu Lustro

Imprezy towarzyszące:

godz. 12.00 – 18.00


Scena „Pod Dębem” (na terenie zagród): Do tańca grać będą kapele ludowe: Kapela Krzysztofa Rokicińskiego, Kapela Andrzeja Malika, Kapela braci Tarnowskich.

a „Redaktor Bułeczka i Pan Kanapka” prowadzić będą quizy i konkursy.

W godzinach 13.00 – 17.00 wszystkich miłośników dobrej kuchni zapraszamy na pokazy
i warsztaty kulinarne polskiej MasterChef Beaty Śniechowskiej oraz warsztaty i konkursy kulinarne dla dzieci prowadzone przez pracowników Restauracji MammaLeo ( obok sceny „Pod Dębem”).

Na muzealnych polach można zobaczyć pokazy prac polowych oraz stacjonarną wystawę maszyn i urządzeń rolniczych.

1/ pokaz omłotów:

młocarnia czyszcząca szerokomłotna niemiecka, rok prod. 1936, napędzana silnikiem ciągnika SAM, zbudowanego przez Piotra Olejnika z Wólki Smolanej k. Sochaczewa w roku 1974 specjalnie do usług omłotowych. Ciągnik wyposażono m. in. w dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności ok. 50 litrów, co umożliwiało obwoźne świadczenie usług. Pokaz na terenie zagrody z Chomentowa.

2/ pokaz orki ciągnikowej:

ciągnik Ursus C45 z pługiem wleczonym trójskibowym, przeznaczonym do tego typu ciągnika. Ursus C45 to pierwszy ciągnik produkowany w Polsce po wojnie i w ogóle pierwszy ciągnik produkowany w kraju seryjnie. Znajdował się na wyposażeniu POM-ów i PGR-ów, niedostępny dla rolników indywidualnych. Wraz z pługiem stanowił typowy zestaw, jaki można było oglądać na państwowych polach na przełomie lat 40 i 50 ubiegłego wieku. Charakterystyczny odgłos pracy jednocylindrowego silnika o pojemności aż 10,3 litra był słyszalny z daleka, co decydowało o niepowtarzalnym klimacie ówczesnych prac rolnych.

3/ wystawa ciągników SAM:

stacjonarny pokaz eksponatów z muzealnej, jedynej w Polsce kolekcji autarkicznych ciągników. Zaprezentujemy najnowsze nabytki, jakimi są ciągniki z silnikami benzynowymi – pochodzący z Odrzykonia koło Krosna lekki traktorek z silnikiem motocykla WSK, zbudowany w okolicach Wielunia ciągnik z silnikiem Syreny 102, z łańcuchowym przeniesieniem napędu na koła, oraz zbudowany w Chęcinach koło Kielc ciągnik z silnikiem Fiata 126p, bogato wyposażony i wykonany z niezwykłą starannością. Ponadto zaprezentowane będą dwie maszyny z warsztatu Antoniego Sikory z Krzykawki k. Olkusza – mały ciągnik wyposażony
w kosiarkę oraz unikatowy eksponat, jakim jest kombajn Antoniego Sikory, zbudowany w roku 1975 i zachowany w nienagannym stanie technicznym.

4/ pokaz pozyskiwania kaszy gryczanej za pomocą młynka

Na terenie zagród ma miejsce kiermasz wyrobów piekarniczych (Zagroda z Jastrzębi) oraz kiermasz i pokazy twórców ludowych (Zagroda z Alojzowa, Dom Ludowy). Od godziny 12.00 o pełnych godzinach uruchamiany będzie młyn wodny z Zajączkowa.

Na terenie zespołu wiatraków Uczniowski Klub Sportowy "ROSZADA" zaprasza wszystkich chętnych na rozgrywki szachowe pt.: „Gramy z Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego”.

Ponadto na terenie muzeum będzie można spróbować potraw kuchni regionalnej przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Obrzędowych.00 Mszą Świętą za piekarzy i rolników w muzealnym amfiteatrze, a zakończy się o godzinie 18:00 koncertem Zespołu Lustro.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .