Zamknij

Wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

„Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” to hasło 31. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się jak zawsze w drugi i trzeci weekend września. W obchody wpisuje się wystawa czasowa „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wernisaż już w najbliższą sobotę, 9 września!

Narodowy Instytut Dziedzictwa, co roku zaprasza instytucje kultury do włączania się w to największe kulturalne wydarzenie w Europie. Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD), które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy, to wielkie święto kultury! Głównym celem inicjatywy jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W tym roku w obchody wpisuje się także wystawa czasowa zorganizowana w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze: „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego”. Prezentująca prace malarza urodzonego w Przysusze.

To druga propozycja przedstawienia malarstwa, twórczości i sylwetki Roberta Jankowskiego. Tematyczne obszary zainteresowań artysty to studium portretu, pejzaż, martwa natura. Obrazy Roberta Jankowskiego wyrażają poszanowanie formy (rozumianej jako powiązanie kształtów, barw, gestów) oraz tradycyjnego warsztatu, jako przejawu uznania dla artystycznego dziedzictwa epok minionych w sztuce malarskiej.  Jego prace dowodzą poczucia więzi i świadomego odwoływania się do osiągnięć malarstwa kolorystów i ekspresjonistów. W  pejzażach i portretach Roberta Jankowskiego dostrzegamy zarazem tradycyjne przedstawianie krajobrazu i modela  oraz poruszającą, indywidualną interpretację obserwowanego w naturze motywu. 

Muzeum w Przysusze od wielu lat staje się ośrodkiem wystawiennictwa i dokumentacji sztuki współczesnej artystów związanych z tym regionem – pochodzeniem, zamieszkaniem, zainteresowaniami jego historią, kulturą, walorami przyrody.

Artysta, którego prace będzie można oglądać od 9 września urodził się w 1971 r. w Przysusze. Ukończył studia w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, gdzie zdobył dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. W latach 1998-2009 pracował jako asystent w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2005 r. uzyskał stopień doktora sztuki.

Wernisaż wystawy prac artysty: „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego” odbędzie się 9 września o godz. 16:00. Wystawa będzie czynna do  6 listopada 2023 r. Kuratorkami wystawy są  dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka oraz Aneta Szwaczyk.

Wydarzenie to wpisuje się w Europejskie Dni Dziedzictwa. To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Polska przyłączyła się do akcji w 1993 roku. 

W tym roku inicjatywie (#EDD) przyświeca hasło: „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nawiązuje do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego , a także 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. To właśnie one łączą je oraz pozwalają trwać w czasie i przestrzeni. Ocalają od zapomnienia i są gwarancją istnienia narodu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .