Zamknij

Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej w skansenie

Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej w skansenie

Msza święta z błogosławieństwem świec, procesja z gromnicami i obrzędy z tradycji ludowej w wykonaniu zespołu „Raz na Ludowo” oraz wspólne kolędowanie - 2 lutego w Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji znane jako święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Uroczystości rozpoczęła Msz święta w zabytkowym kościele pw. św. Doroty z Wolanowa, który znajduje się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk – biskup radomski. W koncelebrze uczestniczył ks. Bernard Kasprzycki proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu. O oprawę liturgiczną zadbał zespół „Raz na Ludowo", na piszczałkowych organach zagrała Joanna Curyło organistka z parafii Miłosierdzia Bożego.  

Na początku Mszy św. Biskup pobłogosławił świece przyniesione przez licznie przybyłych wiernych. Podczas homilii mówił o znaczeniu i symbolice światła. Podkreślił, że Chrystus jest tym, który rozświetla nasze drogi i jest naszą nadzieję i wsparciem w codziennym życiu.

 

Po uroczystej Mszy  zgromadzeni na czele z zespołem ludowym w uroczystej procesji, ze śpiewem na ustach przeszli do chałupy w zagrodzie z Alojzowa. Zespół „Raz na Ludowo” po raz pierwszy zaprezentował tam obrzędy związane z tym dniem. A zatem odbyło się rozpalanie od poświęconej gromnicy ognia w piecu, obchodzenie gospodarstwa z zapaloną gromnicą dla odpędzenia zła od zagrody, okopcono także znak krzyża na belkach stropowych. Przybyłym bardzo podobały się pokazane wybrane zwyczaje tego dnia.


Święto Matki Boskiej kończy bożonarodzeniowe świętowanie, związane także z kolędowaniem. Dlatego też uroczystości zakończyło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w Dworze z Brzeziec w wykonaniu Pani Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył, śpiewaczki operowej i chórzystki. Na akordeonie zagrała Pani Małgorzata Bochyńska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .