Zamknij

Tłumy na Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej

Tłumy na Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej

„Zakwitły już bazie, kwitnie gałąź nowa, bo to dziś Niedziela, Niedziela Palmowa…” - były bazie, kolorowe palmy, kwiaty, zwyczaje i obrzędy, ale przede wszystkim wielka rzesza zwiedzających, którzy w tradycyjny, ludowy sposób postanowili spędzić Niedzielę Palmową i w Muzeum Wsi Radomskiej rozpocząć Wielki Tydzień.

Radomski skansen tego dnia odwiedzili licznie przybyli goście: parlamentarzyści, samorządowcy i duchowieństwo oraz mieszkańcy Radomia i okolic. Wszystkich przybyłych witała Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. – Cieszę się, że w tak dużym, zacnym gronie możemy wspólnie świętować, z kultywowaną przez nas tradycją i ludowymi zwyczajami, które tak bardzo sobie cenię ja i moi współpracownicy – mówiła dyrektor skansenu.  

Dopisała pogoda, dopisali zwiedzający, którzy mogli uczestniczyć w przygotowanych wydarzeniach podczas Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej.

Centralnym punktem była Msza św. w zabytkowym kościele z Wolanowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza Diecezji Radomskiej. O oprawę liturgiczną zadbali diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, którzy wykonali Pasję – utwór muzyczny poświęcony męce i śmierci Zbawiciela. Śpiewami liturgicznymi i śpiewaniem Męki Pańskiej kierował ks. Andrzej Zarzycki. Liturgię uświetnili także członkowie Kół Gospodyń Wiejskich oraz rekonstruktorzy historyczni.

Wcześniej w uroczystej procesji wierni z palmami przybyli do kościoła, gdzie okazałe, piękne, tradycyjne palmy błogosławił bp Marek Solarczyk.

Całe wydarzenie rozpoczął o godz. 10.00 Kiermasz Wielkanocny z udziałem twórców ludowych. Na stoiskach znalazły się rękodzieła - przede wszystkim pisanki, palmy, koszyczki wielkanocne, ale też serwety i obrusy własnoręcznie wyszywane, bądź wykonane na drutach, czy szydełku. Pojawili się także zaprzyjaźnione twórczynie ludowe Pani Maria Ostrowska i Wanda Gotkiewicz, które przygotowały na ten dzień mnóstwo pisanek wykonanych metodą batikową. Dziś na kiermaszu spotkać można było naszych zaprzyjaźnionych rzeźbiarzy – Jacka Pożyczkę i Adama Sobienia. Twórcy ludowi mieli swoje stoiska z niepowtarzalnymi rzeźbami.   

Niedziela Palmowa to także rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną i wystawa pokonkursowa wykonanych prac w Kaplicy z Rdzuchowa. W tym roku nadesłano ponad 230 palm, wykonanych przez uczniów szkół podstawowych. Laureatom przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Jak podkreśla Aleksandra Żytnicka etnolog Muzeum Wsi Radomskiej, koordynatorka konkursu - jury przede wszystkim zwraca uwagę na to, czy praca zawiera elementy regionalne, czy jest wykonana zgodnie z wymogami.

Nagrody zwycięzcom wręczali Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej oraz bp Marek Solarczyk ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Wystawa palm cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podobnie jak wystawa Ceramiki Restituta, której autorami są Tomasz Skiba i Radosław. Pierwszy twórca pojawił się na wernisażu z rodziną. – Cieszę się, że możemy współpracować z Muzeum Wsi Radomskiej, które umożliwia nam prezentowanie prac. Moje powstają w moim domu, w kuchni, nie mam pracowni, a dominują dziś te sakralne, o tej tematyce, ze względu na zbliżające się święta. Na wystawie znalazły się zatem kapliczki, czy krzyże, ale w swojej kolekcji mam też takie o tematyce dziecięcej – mówił Tomasz Skiba.

Niezwykle interesującym i wzbudzającym podziw było widowisko historyczne, nawiązujące do bitwy Powstania Styczniowego oraz otwarcie nowej aranżacji Dworu z Pieczysk. – To szansa na uczestniczenie w żywej lekcji historii, okazja by poznać historię i bohaterów tego okresu, ale też zobaczyć pamiątki, eksponaty i dzięki nim przenieść się w czasie do innej epoki, innych realiów – podkreślali uczestnicy.

Narratorem widowiska historycznego był Przemysław Bednarczyk, który także oprowadzał po dworze z Pieczysk i opowiadał o historii tego miejsca

Wiele osób pojawiło się całymi rodzinami, z dziećmi i chętnie skorzystało z przygotowanych na ten dzień warsztatów pisania pisanek. Muzealny Ośrodek Edukacji wypełnił się tymi, którzy sami wykonali świąteczne ozdoby i zapoznali się z taką techniką wykonywania pisanek.

Niedzielę Palmową podsumowała Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

 

Tekst i dźwięki: Magda Gliszczyńska

Fotografie: Sebastian Klochowicz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .