Zamknij

Szanowni Przedsiębiorcy Gastronomiczni!

Szanowni Przedsiębiorcy Gastronomiczni!

Muzeum Wsi Radomskiej serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie najemcy lokalu użytkowego, przeznaczonego do prowadzenia usług gastronomicznych na terenie Muzeum.

Ogłaszamy  przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia usług gastronomicznych w Muzeum Wsi Radomskiej  w budynku Amfiteatru o powierzchni 226m2 z  zapleczem kuchennym składający się z następujących pomieszczeń:

  1. a) pomieszczenie do obsługi gości tj. sala o pow. 84 m²
  2. b) zaplecza gastronomicznego na piętrze o pow. 23, 98 m²
  3. c) zaplecza na parterze o pow. 65 m²
  4. d) WC dla gości o pow. 13 m²

 

Załączniki wchodzące w skład niniejszego ogłoszenia:

1)    Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 2.

3)    Projekt umowy – załącznik nr 3.

4)    Harmonogram wydarzeń w 2024roku - załącznik nr 4.

 

Lokalizacja:

Nasz lokal mieści się w sercu Muzeum Wsi Radomskiej w budynku Amfiteatru w pobliżu wejścia do Muzeum, otoczony urokliwymi terenami zielonymi oraz unikatowymi obiektami historycznymi. To doskonałe miejsce do stworzenia wyjątkowej przestrzeni gastronomicznej, łączącej smak z historią.

Charakterystyka Lokalu:

  • Przestronne wnętrze o unikalnym charakterze.
  • Nowoczesne wyposażenie kuchni.
  • Przestrzeń dla klientów z możliwością organizacji eventów i spotkań.
  • Toalety.

Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 15 lutego, godz. 11.30, Sekretariat Muzeum Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30, 26–600 Radom

Kontakt: W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: 48 332 92 81

 

Muzeum Wsi Radomskiej to nie tylko przestrzeń kultury, lecz także idealne miejsce dla pasjonatów kulinariów. Dołącz do nas i wspólnie stworzymy wyjątkowe doświadczenie smakowe dla naszych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Z poważaniem,

Dyrekcja Muzeum Wsi Radomskiej  

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .