Zamknij

Święty Mikołaj - kiedyś i dziś...

Święty Mikołaj - kiedyś i dziś...

Dzień św. Mikołaja przypadający 6 grudnia kojarzy się z obdarowywaniem dzieci prezentami przez wesołego białobrodego staruszka w czerwonym stroju. Obecność tej postaci jest powszechna na ulicach, w sklepach i mediach. Popularyzowany jest fakt, że Mikołaj rozwozi podarunki swoimi saniami zaprzężonymi w renifery. Dociera do najdalszych zakątków świata z Laponii, w której mieszka. A jaka jest prawda o tej postaci, albo raczej o jej pierwowzorze?

Św. Mikołaj urodził się w bogatej rodzinie prawdopodobnie w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym w Licji (obecna Turcja). W młodości został biskupem Miry. Zmarł tam około 342 r. i został pochowany 6 grudnia (wykazała to ekspertyza jego grobu). Historyczne dokumenty dotyczące jego życia są skąpe, ale legendarne opowieści obfitują w szczegóły. Od najmłodszych lat Mikołaj dzielił się z innymi, hojnie rozdając jałmużnę. Jedna z legend opowiada, jak obdarował złotem trzy córki biednego mieszkańca Licji, pomagając im wyjść za mąż.

Dobroć Mikołaja przyniosła mu dar czynienia cudów, takich jak ratowanie rozbitków, rozmnażanie zboża i wskrzeszanie umarłych. Współcześnie jest uznawany za cudotwórcę przez wyznawców prawosławia.

Św. Mikołaj stał się również patronem wielu grup społecznych, od żeglarzy po pielgrzymów. Przede wszystkim patronuje dzieciom i cnotliwym pannom na wydaniu (choćby za sprawą legendy o trzech córkach). W XVIII wieku w Polsce i innych europejskich katolickich krajach istniały skrzynki świętego Mikołaja, które służyły zbieraniu datków na posagi dla ubogich dziewcząt. Były to swego rodzaju fundacje tworzone z jałmużny wiernych i zapisów testamentowych na posagi dla biedniejszych panien z parafii. Po mszy odprawianej w dniu św. Mikołaja (czasem też w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, tj. 8 grudnia), przyjąwszy wcześniej komunię świętą, dziewczęta odbierały przygotowane dla nich datki.

W XIX wieku w Polsce zaczęła się tradycja odwiedzin św. Mikołaja w domach, często w towarzystwie aniołka i diabła. Święty po przepytaniu dzieci z pacierza, nagradzał je słodyczami, orzechami lub rózeczkam, o czego dowodem jest przysłowie: Na św. Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja: da posłusznym ciasteczko, złych przekropi rózeczką.

W polskiej tradycji ludowej Mikołaj stał się patronem pasterzy bydła i ich trzód, które chronił przed wilkami. Jednocześnie święty uznawany był za opiekuna tych drapieżnych zwierząt, dbającego o to, by nie zginęły zimą z chłodu i głodu. Wierzono także, że jego święto oznacza początek zimy i czas, kiedy wilki zbierają się w stada.

Kiedyś gospodarze i pasterze modlili się zażarcie do św. Mikołajowi. W wigilię jego święta, czyli 5 grudnia, praktykowali post, aby prosić patrona o ochronę przed szkodami ze strony wilków. Palono również rytualne ognie i składano świętemu ofiary. Ten zwyczaj był szczególnie powszechny na wsiach mazowieckich oraz obszarach położonych bardziej na południe, aż po pasmo gór.

Na ołtarzach zawieszano wianki z lnu i konopi, umieszczano tam także jaja kurze i gęsie. Dodatkowo na plebanię prowadzono owce i baranki. Pasterze pozostawiali wiechy na łąkach na noc, aby nabierały "czarodziejskiej mocy". Następnie używali tych gałązek, aby uderzać każdą sztukę bydła, informując je, w którą stronę uciekać przed ewentualnymi atakami wilków.

Święty Mikołaj miał również chronić gospodarstwa przed myszami i szczurami. Nie wolno było rozzłościć Mikołaja, bo mógł sprowadzić do domostwa plagę gryzoni. Jego łaskę można było uzyskać przez modlitwę i post.

Współczesna komercyjna wizja Mikołaja skrywa w sobie legendę o niezwykle dobrym patronie, który czynił dobro dla ludzi. Jego postać jest obecnie postrzegana jako symbol szczodrości, miłości i uszczęśliwiania innych, co wskazuje na to, że pierwotne wartości związane z tym świętym przetrwały do dzisiaj.

 

Bibliografia:

  1. A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. 1. Warszawa 1985.
  2. B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969.
  3. H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003.
  4. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, oprac. S. Adalberg, Warszawa 1889-1894.

 

Autor: Agnieszka Domagała

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .