Zamknij

„Scena pod dębem” zyska nowy blask!

„Scena pod dębem” zyska nowy blask!

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej pani Ilona Jaroszek podpisała umowy na realizację dwóch zadań. Jedno dotyczy przebudowy „Sceny pod dębem”, drugie budowy nowych sanitariatów. Prace właśnie się rozpoczęły, a zakończą ostatniego listopada, i nie będą miały wpływu na funkcjonowanie Skansenu.

Spotkanie, podczas którego podpisane zostały umowy odbyło się na „Scenie pod dębem” w Muzeum Wsi Radomskiej. Wzięli w nim udział:

- Pani Ilona Jaroszek dyrektor MWR,

- Pan Roman Korczyński wicedyrektor MWR

- Pani Katarzyna Szymańska – Główna Księgowa

- Pan Robert Szyszkowski - Właściciela FIRMY BUDOWLANEJ „ES-BUD”

- Pan Łukasz Karpeta Inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

- Cieszę się, że możemy realizować kolejne zadania w naszym muzeum, zmieniać kolejne miejsca. Potańcówki pod dębem cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też chcieliśmy, by to miejsce zostało odnowione, przebudowane, by zyskało nowy blask. Wybraliśmy celowo taki termin, kiedy tych potańcówek jest mniej, a chcemy przeprowadzić je w tempie ekspresowym, bo do końca listopada. Wykonawcą jest dobrze nam znana firma ES-BUD. Mamy nadzieję, że wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem – powiedziała Ilona Jaroszek dyrektor radomskiego Skansenu.

 

Zadanie pierwsze -  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem”.

 

Obiekt, który służy do organizowania plenerowych koncertów i potańcówek, przede wszystkim w okresie letnim zmieni swoje oblicze, zyska nowy blask. Powstanie budynek z garderobą i estradą (w formie wiaty), utwardzony zostanie plac przed estradą, powstanie także stanowisko akustyczne. Wybudowana zostanie nowa scena, ale też garderoby dla wykonawców, wraz z potrzebnym zapleczem. Główny budynek zaprojektowano na tyłach Domu Ludowego. Budynek składać się będzie z trzech segmentów. W części południowej zlokalizowana będzie otwarta scena. W części środkowej, za sceną zaprojektowano magazyn oraz korytarz łączący scenę z magazynem i dwoma garderobami z zapleczem sanitarnym. Miejsce do tańca zostanie utwardzone.

 

Czas realizacji zadania – 04.09.2023 do 30.11.2023 r.

Kwota wynosi – 1 726 920,00 zł.

 

Zadanie drugie - Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej (sieci wodno-kanalizacyjnej)

Umowa dotyczy dwóch nowych sanitariatów, jeden ma być zlokalizowany w budynku dawnej hydroforowni (pomiędzy wiatą a budynkiem pracowni), drugi ma być to nowy budynek zlokalizowany w okolicy Małej wioski i tzw. "malmonówki" (miejsca na ogniska).

 

Czas realizacji zadania – 04.09.2023 do 30.11.2023

Kwota - 1 095 930,00 zł.

 

Wykonawcą zadań jest FIRMA BUDOWLANA „ES-BUD”.

 

Zadania finansowane są w całości ze środków WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach dotacji celowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .