Zamknij

Palma Wielkanocna

Palma Wielkanocna

Przejrzyj szufladę z kolorowym papierem. Przygotuj klej, nożyczki i rośliny z ogrodu. To wszystko wystarczy, żeby wykonać tradycyjną palmę i cieszyć się świętami w domu.

Symbolika palmy wielkanocnej „Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko niemu i wołali Hosanna”. To jedno zdanie Jana Ewangelisty dało w XI w. początek wprowadzeniu do liturgii niedzielnej świecenia palm, symboli męki i zmartwychwstania, nieśmiertelności duszy i zwycięstwa. Zieleń roślin i wielobarwność kwiatów podkreślają wiosnę, która budzi się do życia i daje wiarę w jego wieczność. Najważniejsza w palmie jest wierzba, roślina miłująca życie i zdolna do trwania w każdych warunkach. Zielone borówki czy bukszpan to także symbol trwania, wynurzają się bowiem nawet spośród śniegu. Brzozowe witki to symbol biczowania, a iglaki i rośliny z kolcami np. głogi, to kłujące gwoździe i ciernie korony. Elementy fioletowe to męka, a białe to czystość, światło i dobro.

Magia Wierzono, że palemka ma wiele dobroczynnych właściwości. Już lekkie uderzenie, zapewnia siłę i żywotność, chroni przed chorobą, a nawet daje bogactwo. Niegrzeczne dzieci, zamienione przez boginki, na powrót łagodnieją. Gospodynie uderzały palmą krowy, aby były tłuste i dawały dużo mleka, a czasie burzy wystawiały ją w oknie, by chroniła przed uderzeniem pioruna. Zostawienie palemki lub chociaż jej pojedynczych elementów w polu, zapewniało bujne plony. Do dziś znany jest zwyczaj połykania kotka z palemki, co pozwala uniknąć chorób gardła. 

Jak zrobić palmę? Bazą, na której opiera się konstrukcja palmy, jest trzon, kijek czy patyczek. To od jego długości zależy wielkość palmy. Te największe, sięgające nieba, nawet kilkumetrowe, wykonywane są na Kurpiach. Nasza palma będzie zdecydowanie mniejsza, o zwyczajowej dla regionu radomskiego wielkości ok. pół metra. Trzon będą stanowić gałązki wierzbowe oraz trawy, które musimy ciasno związać. Na trzonie układamy gałązki bukszpanu, zdecydowanie krótsze od wierzbowych i dowiązujemy dookoła. Teraz pozostaje nam najprzyjemniejsza część pracy, zdobienie palemki kwiatami. Kwiatuszki zróbmy z bibuły, skręcając je i stabilizując drucikiem. Dół oplećmy bibułą do wysokości około 1/3 wysokości palmy.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .