Zamknij

Majówka

Majówka

W świecie chrześcijańskim miesiąc maj już w okresie średniowiecza został poświęcony Maryi i jej kultowi.

Nabożeństwo majowe rozwinęło się w zachodniej Europie w czasach nowożytnych, a do Polski tradycja została wprowadzona przez jezuitów w 1838 roku i szybko przyjęła się wśród wiernych. Od 2 połowy XIX wieku majówki zaczęły stanowić charakterystyczny rys polskiej pobożności, odróżniającej się od religii zaborców. Nabożeństwa odbywały się wieczorem w kościołach i przewidywały modlitwy i pieśni maryjne, jak Litania loretańska, Pod Twoją obronę oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Tam, gdzie wierni mieli daleko do kościołów, powstał zwyczaj odprawiania nabożeństw pod kapliczkami bez udziału księdza. Kapliczki zwyczajowo strojono na Wielkanoc i na maj. To właśnie od słowa maj (pochodzącego od imienia rzymskiej bogini Mai) wywodzi się wyraz „maić”, czyli stroić, przyozdabiać zielenią, kwiatami. Przydrożne krzyże, kapliczki i figury świętych odmalowywano oraz przybierano kwiatami, girlandami i szarfami. Dbano też o otaczającą obiekty zieleń, dokonując nowych nasadzeń, pieląc i przycinając roślinność.  

Należy wspomnieć, że majówki były też okazją do spotkania par, zwłaszcza tych, którym nieprzychylni byli rodzice. Panowało jednak przekonanie, że ze względu na to, iż maj to miesiąc oddawania czci Maryi, nie należy brać w tym czasie ślubu, co potwierdza ludowe przysłowie: „Ślub majowy –  grób gotowy”. Także współcześnie można spotkać się z opinią, że zawieranie związków małżeńskich w tym miesiącu przynosi pecha.

Ale maj to nie tylko nabożeństwa maryjne. W południowej Polsce do czasów współczesnych zachował się stary zwyczaj zwany stawianiem maja. Polega on na wkopaniu przed domami panien lub na placu pośrodku wsi jak najwyższego pnia drzewa szpilkowego. Na jego wierzchołku zostawiano zielony wierzchołek lub przyczepiano małą choinkę, a całość przybierano kwiatami i kolorowymi szarfami. Zwyczaj ten przypomina występującą w regionie radomskim zabawę majówkową, polegającą na wchodzeniu na wysmarowany mydłem lub olejem okorowany słup, aby zdobyć fanty położone na znajdującej się na wierzchołku platformie. Umieszczano tam na przykład ubranie, pas, buty, sakiewkę pieniędzy, flaszkę alkoholu, pęto kiełbasy. Fundatorem nagród był ksiądz, bogaty gospodarz lub sołtys. O zwycięstwo starali się mężczyźni, zwłaszcza kawalerowie. Wygrywali ci, którzy dali radę wspiąć się na słup i zabrać nagrodę. Zwycięzcy otrzymywali gromkie brawa, budząc podziw wśród obserwatorów. Osoby wspinające się w dalszej kolejności miały większe szanse, bo maszt, wycierany przez kolejnych uczestników zabawy, nie był już tak śliski. W następstwie wygranej wzrastały ich szanse w zalotach do panien na wydaniu, korzyść więc była nie tylko materialna.

Maj od wieków był miesiącem zabaw na świeżym powietrzu. Spotkać się można z poglądem, że tradycje związane z zabawami majowymi pochodzą z czasów przedchrześcijańskich i nawiązują na przykład do celtyckiego święta płodności Beltane, czy analogicznego święta celebrowanego wśród ludów germańskich, a znanego obecnie jako Noc Walpurgii. W południowej części Europy w maju, w czasie festiwalu zwanego Floraliami, czczono natomiast rzymską boginię płodności i wiosny Florę. Oczywiście, tak ja w przypadku innych zwyczajów, wywodzących się z okresu przedchrześcijańskiego, źródła, na których możemy się oprzeć, są dosyć skąpe, pochodzą z późniejszego okresu i były pisane głównie przez duchownych, a więc ludzi ukształtowanych przez inny rodzaj wyobraźni. Z pewnością jednak maj, miesiąc rozkwitającej bujnie przyrody, zachęca do korzystania z uroków natury, wypoczynku i zabaw w plenerze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .