Zamknij

17 października zapraszamy na koncert „Życie w małym miasteczku”.

17 października zapraszamy na koncert „Życie w małym miasteczku”.

Koncert „Życie w małym miasteczku” jest muzyczną prezentacją trzech kultur. W takim właśnie miasteczku toczy się muzyczna akcja koncertu.

Rzymscy Katolicy, Prawosławni i Żydzi będą odzwierciedleniem dialogu, bliskości i wspólnego widzenia świata małej społeczności. Jan Kochanowski w Psalmach Dawidowych prezentowanych przez Wojciecha Wilińskiego – aktora Teatru Żydowskiego w połączeniu z pięknem śpiewu cerkiewnego ukazanego za sprawą Wokalnego Zespołu Muzyki Cerkiewnej oraz organy z zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty, które będą rozbrzmiewały preludiami nt. pieśni kościelnych w interpretacji Emanuela Bączkowskiego, przeniosą słuchaczy w świat, który przeminął ale pozostaje żywy w naszej pamięci. Kierownictwo artystyczne – dr sztuk muzycznych Emanuel Bączkowski.  Koncert odbędzie się w ramach Jubileuszu 45-lecia istnienia Muzeum Wsi Radomskiej.

Wykonawcy: Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” Wojciech Wiliński – Psalmy Dawidowe Emanuel Bączkowski – organy 

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu, to utwory których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej.

 

Wojciech Wiliński – aktor teatralny i filmowy, konferansjer. W latach 1959-1962 występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w latach 1964-1976 w warszawskim Teatrze Syrena. W latach 1970-1993 współpracował z „Podwieczorkiem przy mikrofonie". Od 2004 roku współpracuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele ról filmowych i serialowych, można go było zobaczyć między innymi w „Czterdziestolatku”, „Misiu.W Teatrze Żydowskim zagrał w takich spektaklach jak „Marzec ’68”. Dobrze żyjcie – to najlepsza zemsta”, „Noc całego życia”, „Ach! Odessa – Mama…”, „Księga raju”, „Dla mnie bomba”, „Kamienica na Nalewkach”. 

Emanuel Bączkowski – doktor sztuk muzycznych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował organy i kompozycję organową w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. Występował w ramach Europejskich i Międzynarodowych Festiwali Organowych. Koncertuje jako solista i kameralista (Izrael, Włochy, Niemcy, Francja). W najznamienitszych Bazylikach Rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem, promujących polską muzykę organową. Wielokrotnie nagrywał dla radia i telewizji. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Koncert w ramach obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia Muzeum Wsi Radomskiej

Honorowy patronat: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu.

Patronat medialny: Radio Plus Radom, Gość Niedzielny i Echo Dnia.

Obchody jubileuszu 45-lecia istnienia Muzeum Wsi Radomskiej zostały w całości sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na koncert zapraszamy 17 października 2021 roku, godz. 16.00, Kościół z Wolanowa pod wezwaniem Świętej Doroty na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .