Zamknij

Zygmunt Żak

Rzeźbiarz z Radomia

Zygmunt Żak urodził się w 1953 roku w Odechowie. Jego ojciec był właścicielem warsztatu stolarskiego. Nic więc dziwnego, że od dzieciństwa interesował się drewnem jako surowcem. W stolarni ojca spędzał wiele czasu, obserwując i rozmawiając. Zapach drewna, bejcy, pokostu towarzyszyły mu „od zawsze”. Dość wcześnie zaczął pomagać ojcu w wykańczaniu mebli, ich zdobieniu, poznając dzięki temu zastosowanie narzędzi do obróbki drewna.

Pierwsze próby rzeźbiarskie podjął jednak w dość ciekawych okolicznościach. W 1975 roku odbywał służbę wojskową w Dęblinie. Lesiste okolice, długie spacery, monotonne warty, dni płynące w jednakowym rytmie zachęciły go do wzięcia drewna w dłoń. Początkowo niewprawnie, z czasem coraz sprawniej ćwiczył swój warsztat i techniki.

Kolegów bardziej cieszyła inna Jego umiejętność. Doceniali jego talent do gry na gitarze, harmonijce, instrumentach perkusyjnych i umiejętność wydobycia muzyki z grzebienia, dzwonków czy łyżek. Rytm towarzyszy mu przez całe życie.

Pomysły na swoje rzeźby czerpie „z życia”. Często odtwarza obrazy zapamiętane z dzieciństwa, opowieści. Inspiracje czerpie z lektur, czasem w trakcie czytania ksiązki rodzi się pomysł kolejnej rzeźby czy piosenki. Chętnie odwiedza muzea i galerie, każdy bezpośredni kontakt z dziełami staje się dla niego inspiracją dla własnej twórczości. Równie wielką inspiracja jest dla niego przyroda: wygięta charakterystycznie gałąź, konar drzewa, pień dla laika będące tylko kawałkiem drzewa, dla Niego są dziełem, któremu trzeba nadać tylko lekki szlif.

Nic dziwnego, ze czerpiąc inspirację zewsząd tak rozmaita jest tematyka Jego rzeźb. Wystarcza kilka prostych, snycerskich cięć i spod jego dłuta wychodzą ptaki, zwierzęta, postaci świętych, rzemieślnicy, kobiety wiejskie przy pracy.

Jego prace prezentowane były regularnie na wystawach organizowanych przez CEPELIĘ w Radomiu, Warszawie, Kozienicach, Łodzi i Bielsku Białej. Brał udział w wielu konkursach, zdobywając za swą pracę nagrody i wyróżnienia. Rzeźby nagrodzona w konkursach Współczesnej Rzeźby Ludowej w Lublinie, na Międzynarodowym konkursie zabawki. Twórczość muzyczną doceniano wielokrotnie na Festiwalu Muzyki Folkowej w Radomiu, Lublinie, Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Folk w Pińczowie i Opatowie.

Jest postacią tak barwną, że kilkakrotnie zainteresowało się Nim radio i telewizja. Mogliśmy go wysłuchać w programie „Na przypiecku”, „Klucz do samego siebie” obejrzeć w „Kawie czy herbacie” czy „Swojskich klimatach”.

Swoje prace sprzedaje za pośrednictwem Cepelii oraz na targach i jarmarkach sztuki ludowej. Jego stoiska to zawsze małe wystawy, estetyczne i usystematyzowane. Stojący przy nich artysta przygrywający na dzwonkach doczepionych do butów i kapelusza z talerzem w ręku przyciąga do nich widzów. Obok Zygmunta Żaka nie sposób przejść obojętnie.

Właściwie nie umie określić czy bardziej jest muzykiem czy rzeźbiarzem. Ot, człowiek orkiestra, artysta wszechstronny, w swej mentalności nieco renesansowy. Człowiek fascynujący swą pasją poszukiwacza, szukającego w swym otoczeniu inspiracji, a w samym sobie wciąż nowych talentów, wciąż nowych metod wyrażenia siebie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .