Zamknij

Zofia Pacan

Twórczyni plastyki obrzędowej z Bielowic

Zofia Pacan z domu Jobczyk urodziła się w 1949 roku w Bielowicach koło Opoczna. Jej matka, Franciszka, była zaangażowaną twórczynią parającą się koronkarstwem, haftem, plastyką papierową, kultywującą opoczyńskie tradycje obrzędowe. Zofia więc od dzieciństwa miała styczność z delikatną, kobiecą sztuką, dorastając w środowisku, w którym tradycyjne umiejętności przekazywane były z pokolenia na pokolenie i do dziś pozostały cenione i kultywowane. Najpierw oczywistością było naśladowanie matki i korzystanie z jej rad, a z czasem doszła do głosu własna inwencja wyjątkowo i wszechstronnie uzdolnionej pani Zofii. Dziś Zofia Pacan specjalizuje się w wyrobie koronek, haftów krzyżykowych, którymi zdobi obrusy, serwety, koszule o regionalnym kroju, czy nawet ręczniki i chusteczki. Wykonuje misterne bibułowe ozdoby – kwiaty, bukiety, korony do obrazów religijnych, palmy wielkanocne, pająki, opoczyńskie wycinanki w formie kwadratu, gwiazdy, rózgi, postaci ludzkich.

Mniej więcej w połowie lat 70 spróbowała nowej dla siebie twórczości – zdobienia pisanek wielkanocnych techniką batikową. Oprócz jednolitego barwienia jaj na czarno, granatowo, zielono lub bordo, nanosi osadzone w tradycji Bielowic motywy roślinne i geometryczne, ornamenty w postaci wiatraczków, gwiazdek, zawijasów.

Zofia Pacan, nie jedyna zresztą w Bielowicach, jest oddaną propagatorką kultury ludowej. Przez wiele lat współpracowała ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”. Utworzyła prywatną Izbę Tradycji Ludowej wraz z warsztatem, w którym organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży (głównie ze szkół opoczyńskich i okolic), w czym towarzyszy jej podobna temperamentem pasjonatka Marianna Rzepka. Od 1985 roku obie panie należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych („siedziba główna jest w Lublinie, ale już mamy swój oddział w Tomaszowie Mazowieckim” – podkreślają). W roku 2000 zarejestrowano Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej, kolejny owoc zaangażowania naszych działaczek, do którego powstania znacznie się przyczyniły (siedziba – Bielowice 157a, pani Pacan jest członkiem Zarządu). „Pozyskujemy nowe członkinie, chcemy aby się uaktywniły, otworzyły”. Stowarzyszenie oczekuje nowych pomysłów, chociaż działa oczywiście na rzecz zachowania tego, co najbardziej tradycyjne w technikach i wzornictwie: „bo stare wzory są najpiękniejsze, te hafty, kiecki...” Dlatego mottem lekcji prowadzonych w Izbie Tradycji, pani Zofia uczyniła hasło „nie odchodźcie od regionu, nie odchodźcie od tradycji, bo się zagubicie”. Własne umiejętności, wiedzę i artystyczne doświadczenie przekazuje również swoim córkom, Agnieszce i Katarzynie – które wykonują własne wersje pisanek, haftów i koronek, bibułowych kwiatów. W takim klimacie owoce twórczości bielowiczanek licznie trafiają także do współczesnych wnętrz mieszkalnych. Natomiast wnętrze Izby Tradycji Ludowej stanowi małe muzeum etnograficzne. Jest tam stary piec kuchenny, warsztat tkacki, zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Domowy ołtarzyk ozdobiony jest jedną ze specjalności pani Zofii – bibułkowymi kwiatami, pod sufitem wisi tradycyjnie wykonany pająk, wystroju dopełniają wycinanki, haftowane serwety, ludowe ubiory.

„Chętnie promujemy kulturę, współpracujemy ze stowarzyszeniami (m. in. z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach). Lubimy i kochamy tę naszą folklorystyczną działalność, to jest całe nasze życie. Jak trzeba, wszystko rzucamy, jedziemy i promujemy. W ciągu ostatnich pięciu lat jeździmy głównie po Polsce, pokazując bielowicki folklor.” Największe znaczenie Zofia Pacan przypisuje Targom Sztuki Ludowej w Krakowie organizowanym przez Fundację „Cepelia” oraz Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. „Taka robota odmładza. Tu pojedziemy, tam nas pochwalą, wszędzie się zachwycają, uśmiechają, robią zdjęcia…”

W roku 1997 Zofia Pacan została odznaczona Medalem Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w roku 2002 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2003 roku została laureatką nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Prace Zofii Pacan znajdują się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Opocznie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeach Etnograficznych w Warszawie i Toruniu, galerii STL w Lublinie oraz prywatnych kolekcjach na terenie całego kraju i za granicą – np. w USA (polonia w Chicago), Norwegii, Szwecji, Belgii, Austrii, Hiszpanii, we Włoszech, na Słowacji i na Łotwie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .