Zamknij

Władysław Gruszczyński

Rzeźbiarz z Radomia

Urodził się w 1935 roku w Rzeczniowie. Tam spędził dzieciństwo i młodość, tam też ojciec zaszczepił mu wielka miłość do drzewa. Fascynacja drewnem jako surowcem zaowocowała ukończeniem zasadniczej szkoły drzewiarskiej. Początki pracy zawodowej to drobne prace z zakresu stolarstwa meblowego i próby rzeźbienia wykonanych mebli.

Jego przygoda ze sztuką to ciąg szczęśliwych przypadków. W latach siedemdziesiątych przypadek zetknął go z wybitnym rzeźbiarzem Stanisławem Denkiewiczem z Jedlni Kościelnej. Kilka spotkań, opowieści, porad stało się inspiracją do rozwoju pasji twórczej. Być może prace powstawałyby, ale dla siebie, dla rodziny i przyjaciół, gdyby nie kolejny przypadek, awaria muzealnego samochodu i kolejne spotkanie. Spotkanie z etnografem, dr Stefanem Rosińskim, które zaowocowało stałą współpracą z Muzeum Wsi Radomskiej. Prace zaczęły być prezentowane na wystawach. Udział w kilkudziesięciu konkursach i zdobywane nagrody sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych polskich rzeźbiarzy ludowych. Jego prace nabywały muzea w Warszawie, Toruniu, Kielcach, a także kolekcjonerzy prywatni. Największa, licząca ponad sto prac kolekcja jest własnością Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Rzeźby Władysława Gruszczyńskiego tom pełne ekspresji zawarte w drewnie opowieści. Opowieści o dawnej wsi, tradycyjnych rzemiosłach, zwyczajach i obrzędach. Historie, o świecie który odszedł, ludziach których już nie ma. Równie istotne są sceny z życia Chrystusa i świętych. Sceny sakralne w ujęciu swoistego realizmu, nieprzedstawiające ich jako odległych bywalców niebios, lecz jako mieszkańców radomskiej wsi, prostych, żyjących pośród nas ludzi.

Władysław Gruszczyński to nie tylko rzeźbiarz. To także aktywny działacz i popularyzator twórczości ludowej. W latach 1983 – 1989, przez dwie kadencje, był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Twórców Ludowych i prezesem Oddziału Radomskiego, następnie w latach 1983- 1989, także prze dwie kadencje, pełnił funkcje prezesa Zarządu Głównego STL-u. W czasie jego prezesury opracowano program rozwoju i ochrony twórczości ludowej oraz twórców folkloru. Dzięki wykorzystaniu tego programu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki twórców folkloru udało się objąć ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym oraz otworzyć Galerię Sztuki Ludowej w Lublinie, w której artyści mieli zagwarantowany zbyt swoich prac.

Poważna choroba na pewien czas ograniczyła Jego pracę twórczą i społeczna. Po powrocie do zdrowia znowu zaczął aktywnie działać. Władysław Gruszczyński zorganizował własna Izbę Twórczą, w której prowadzi szkółkę rzeźbiarska dla młodzieży.

Rzeźba, to jak mówi, życiowa pasja.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .