Zamknij

Wanda Łucja Gotkiewicz

Twórczyni plastyki obrzędowej z Radomia

Wanda Gotkiewicz urodziła się w 1950 roku w Radomiu. Wychowywała się w domu wielopokoleniowym, ciepłym, tradycyjnym domu, w którym za oczywiste uznawano, że kobiety szydełkują, haftują, robią ozdoby choinkowe i pisanki. Nic więc dziwnego, że Pani Wanda od dziecka kochała wszelkie prace artystyczne.

Z wykształcenia Wanda Gotkiewicz jest ekonomistką, jednak po ukończeniu studiów przez kilka lat zajmowała się czwórka dzieci i domem. Potem rozpoczęła pracę w ośrodku dla dzieci głuchych i skończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej. Przez cały ten czas realizowała swoją pasję- malowała pisanki. Rozpoczęła od techniki najbardziej rozpowszechnionej w regionie radomskim, od „pisania” pisanek. Ta tradycyjna technika polega na nakładaniu na jajko rozgrzanego wosku, ufarbowaniu go, ponownym podgrzaniu

i starciu wosku z jajka. Nie znając tradycyjnych narzędzi i barwników, pani Wanda posługiwała się osadzoną na drewienku szpilką. Dopiero wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej przybliżyła Jej tradycyjne „żelazko” , metalowy lejek osadzony w drewnie, którym posługiwały się niegdyś kobiety na wsi. Wzory radomskich pisanek postanowiła przybliżać swoim wychowankom z ośrodka.

W Muzeum Wsi Radomskiej zobaczyła także zupełnie inne pisanki, pisanki huculskie. Postanowiła wykonać podobne prace. Okazało się, że technika polegająca na rysowaniu woskiem drobnej siateczki wzoru i wielokrotnym, kolejnym farbowaniu w różnych kąpielach jest szalenie trudna. Wymaga nie tylko niezwykłej cierpliwości, ale też umiejętności nakładania koloru w określonej kolejności, tak, aby nowy nie zmienił barwy poprzedniego. Wanda Gotkiewicz to jedna z nielicznych polskich artystek, które opanowały tę technikę.

Bardzo chętnie artystka wykonuje także pisanki drapane. Najbardziej znane są one na Opolszczyźnie. Technika ich wykonania polega na skrobaniu, drapaniu wzoru na ufarbowanym jajku.

Za największe osiągnięcie Wandy Gotkiewicz można uznać pisanki podarowane Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II. Pisanki te zostały wykonane na gęsich jajach i przedstawiają Bazylikę Świętego Piotra, klasztor w Częstochowie, symbole papieskie i narodowe oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Są to pisanki wielobarwne, na których widoczne są nawet półcienie na kolumnach bazyliki.

W zbiorach Muzeum Etnograficznego w Warszawie obejrzeć można prace Tej niezwykłej artystki. Co ciekawe, nie zobaczymy tam pisanek. Tradycyjne techniki, materiały

i zdobienia wykorzystuje bowiem pani Wanda do tworzenia zabawek choinkowych. Na choince w domu Gotkiewiczów nie zobaczymy kupionej ozdoby, wszystkie wykonane są własnoręcznie, niektóre jeszcze przez babcię artystki. Królują tu słomiane łańcuch, zwijane precyzyjnie z papieru jeżyki, wielobarwne pawie oczka i papierowe mieniące karuzele.

Artystka ma atesty komisji etnograficznej oraz artystycznej CEPELII, jest także członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Dla etnografów jej prace stanowią stały pretekst do dyskusji, nie można mieć cienia zastrzeżeń co do poziomu artystycznego, jest jednak problem jak zaklasyfikować prace radomskiej twórczyni. Nie sposób mówić tu

o przyporządkowaniu regionalnym, kontynuacji określonej tradycji, wzory podsuwa artystce wyobraźnia a nie tradycyjne schematy twórcze. W ten sposób mamy w regionie nieco nietypowe „pisanki z radomskiego”.

Od 2009 roku Wanda Gotkiewicz jest prezesem radomskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .