Zamknij

Stanisława Głowacka

Hafciarka i koronkarka z Iłży

Urodziła się 21 września 1961 roku w Białce koło Iłży. Jest mężatką, ma trójkę dzieci. Posiada wykształcenie średnie administracyjne. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, którą jest sklep z pamiątkami w centrum Iłży.

Umiejętności koronkarskie i hafciarskie wyniosła z rodzinnego domu gdzie od najmłodszych lat podpatrywała i naśladowała pracę swej matki, która również wykonywała hafty oraz robótki na drutach. Została przez nią wtajemniczona w arkana tego niełatwego rzemiosła i uczyniła z niej kontynuatorkę rodzinnej tradycji. Nie jest jedyną twórczynią w swej rodzinie, jej siostra pani Maria Kieras wtóruje jej w tej niezwykłej umiejętności.

Oprócz rodzinnego domu, również w szkole podstawowej mogła szlifować swe umiejętności na zajęciach praktycznych z szydełkowania, robienia na drutach, koronkarstwa czy też szycia. Wzory do swych prac czerpie z literatury oraz podpatruje je w starych wzornikach, łączy wiele różnych technik, by powstał niepowtarzalny wzór. Często wykonuj prace na zamówienie, kiedy to zamawiający poddają jej pomysł do realizacji. W związku z jej zainteresowaniami do turystyki i poznawania naszego kraju bardzo często podróżuje, co pozwala jej na prezentowanie swych prac w różnych zakątkach naszego kraju.

Miała swe wystawy w Iłży oraz Muzeum Wsi Radomskiej, z którym jest związana od lat 90, w Bibliotece w Iłży. Często jej prace można spotkać w Warszawie na Starówce, na Dożynkach oraz Cepeliadach. Sprzedaje swe wyroby na jarmarkach już od lat osiemdziesiątych.

Jej warsztat pracy jest w domu w ulubionym fotelu oraz w sklepie. Twórczością zajmuje się w każdej wolnej chwili, jak sama mówi haft i koronkarstwo to jej pasja i sposób na życie, dzięki której może się realizować.

Jej największym sukcesem edukacyjnym jest zarażenie swą pasją córki Magdaleny, która zdobyła już wiele wyróżnień w hafcie, mereżce oraz pracach na szydełku. Najwięcej prac wykonuje na zamówienia prywatne oraz do własnego sklepu na sprzedaż, również dzięki udziałowi w wielu wystawach i konkursach tworzy piękne niepowtarzalne wzory. Można ją spotkać na większości imprez organizowanych w Muzeum Wsi Radomskiej, na jarmarkach w Iłży oraz innych imprezach organizowanych dla twórców ludowych.

Do jej głównych wyrobów należą, obrusy, serwetki i serwety, bieżniki, poduszki haftowane i koronkowe, kołnierzyki, bielizna. Narzędzia: Igła, szydełko, druty, tamborek czółenko widełki materiałem jest mulina i nici bawełniane. Jedynym problemem, z którym się spotyka przy wyrobie haftu i koronki jest pozyskiwanie materiału, nici musi sprowadzać aż z Wrocławia, co jest bardzo drogim przedsięwzięciem.

Należy do Towarzystwa Promocji i Ochrony Zawodów Ginących, które działa w Iłży i skupia pod sobą twórców ludowych, którzy zdobyli swe umiejętności poprzez obserwację. Towarzystwo przede wszystkim wzięło pod swe skrzydła twórców samouków, którzy dzięki spotkaniom organizowanym z twórcami mogą rozwijać swe zdolności i poprawiać swój warsztat pracy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .