Zamknij

Piotr Gaca

Skrzypek z Przystałowic Małych

Jest synem Karola i Antoniny z Kłosińskich (znanej w okolicy śpiewaczki, często występującej na weselach w roli starszej druhny). Bracia matki Jan i Józef Kłosińscy dobrze grali na organkach.

Piotr Gaca należy do najlepszych skrzypków radomskich. Gry uczył się już w wieku 13 lat u Franciszka Pańczaka z Kolonii Bąków. Pierwsze skrzypce otrzymał jako wynagrodzenie za pracę w jego gospodarstwie, za wypasanie bydła przez cały rok. Następnym nauczycielem Piotra Gacy był skrzypek znany i ceniony w okolicy, Janusz Bogusz z Kamiennej Woli k./Odrzywołu. Nauka trwała ok. 3 lat. Grywał na weselach z Boguszem jako mistrzem oraz z Tadeuszem Jedynakiem i Józefem Papisem, którzy w tym czasie również pobierali u niego naukę gry na skrzypcach. Był zapraszany do gry na weselach, tam poznał doskonałego skrzypka Jaźwieca z Ossy. Grywał także z Józefem Zarasiem i Florianem Porczkiem z Nieznamierowic. W 1954 r. założył kapelę rodzinną i przez okres sześciu lat grał z braćmi: Władysławem na harmonii i Janem na barabanie. W 1972 utworzył kapelę z synem Stanisławem.

Po raz ostatni na weselu zagrał z kapelą w 1994 r. Od tego czasu rozpoczął się okres występowania Piotra Gacy i Józefa Papisa w przeglądach i imprezach folklorystycznych m.in. systematycznie w Przysusze począwszy od „Dni Kolbergowskich” w 1995 r. oraz w Kazimierzu (I nagroda dla kapeli w 1996r., I nagroda w kat. solistów w 2004 r.), występował również w przeglądach kapel weselnych w Chlewiskach. Znaczący dorobek artystyczny (nagrody w Przysusze i Kazimierzu), tradycyjny repertuar wyniesiony ze „szkoły” Bogusza, Jaźwieca, ze wspólnej gry z Zarasiem i innymi doskonałymi muzykantami, doskonała technika i swoisty styl gry decydują o uznaniu Piotra Gaca za jednego z najlepszych muzyków ludowych Ziemi Radomskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .