Zamknij

"Ostałki"

Zespół Obrzędowy "Ostałki" z Ostałówka

Zespół śpiewaczy pieśni ziemi szydłowieckiej, Zespół śpiewaczy i obrzędowy "Ostałki" z Ostałówka k/Szydłowca (radomskie) powstał w 1985 r. przy świetlicy wiejskiej w Ostałówku w celu odtworzenia obrzędów ludowych, pieśni i przyśpiewek. W jego repertuarze znalazły się obrzędy: weselne, pieczenia chleba, darcia pierza i kiszenia kapusty. scenariusze obrzędów opracowywane są w oparciu o przekazy ustne oraz spuściznę literacką wybitnego XIX - wiecznego polskiego etnografa Oskara Kolberga. W jego skład wchodzą mieszkańcy wsi Ostałówek. Celem zespołu jest ratowanie od zapomnienia ginącego folkloru, wierzeń i tradycji. Wszystkie te wartości przekazują w przygotowywanych przez nich widowiskach teatralno - obrzędowych. Członkowie zespołu gromadzą zwyczaje wiejskie, legendy i podania, a potem wykorzystują je w przedstawieniach obrzędowych, kultywują tradycję, związaną ściśle z corocznie powtarzającymi się cyklami życia codziennego. Rekwizyty, którymi się posługują są autentyczne, mają wiele lat i służyły naszym dziadkom i rodzicom.

Kierownikiem zespołu jest Pani Barbara Wróbel, która pisze scenariusze na potrzeby zespołu. Zespół posiada wiele sukcesów, zdobytych na przeglądach, festiwalach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Zespół zdobył najwyższe nagrody w przeglądach folklorystycznych:1987 r. - I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Przysusze,1989 r. - I miejsce w Przeglądzie Folklorystycznym w Kazimierzu nad Wisłą,
1990 r. - II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Przysusze, 2006 r. III nagroda w 40. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Do głównych pieśni przedswianych przez zespół należą: "Zajmała Maniusia bez las bydełecko”, „Syroki lyźć na krzewinie”, „Tam pod jaworem się dymi”, „W tym sadecku w tym wiśniowym”, „Sła dziewcyna dolinóm”, „Dwanaście listecków na pąsowyj rózy”, „Szła dziewczyna koło młyna”, „Na podolu bioły kamiń”, „Nie chodź Marysiu tum miedzum”. Zespół Obrzędowy "Ostałki" to wspaniały przykład żywotności amatorskiej, która sięgając do autentycznej kultury narodowej wciąż zadziwia, wzrusza i promuje gminę i powiat.

„Ostałki” najczęściej można spotkać na festynach, jarmarkach oraz na imprezach organizowanych przez Dom Kultury w Szydłowcu, w Przysusze oraz na wielu imprezach organizowanych w Muzeum Wsi Radomskiej

W chwili obecnej trzon zespołu tworzą:

  • Jadwiga Jasik
  • Marianna Kowalik
  • Dorota Nowak
  • Jadwiga Nowak
  • Janina Pietrzak
  • Maria Praszałek
  • Marianna Wikło
  • Barbara Wróbel – kierownik zespołu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .