Zamknij

Marianna Kiepas

Hafciarka i koronkarka z Iłży

Urodziła się 10 grudnia 1958 roku w Białce kolo Iłży. Obecnie mieszka i tworzy w Iłży. Posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest asystentką stomatologiczną.

Pochodzi z rodziny, w której wykonywanie robótek na drutach i szydełku przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pierwsze próby twórczości zaobserwowała u siebie już w szkole podstawowej, z obserwacji swojej mamy, która haftowała i wykonywała robótki na drutach, to ona wtajemniczyła ją w umiejętności tego trudnego rzemiosła, jednak jak sama mówi jest samoukiem. W jej rodzinie oprócz jej mamy, również siostra, pani Stanisława Głowacka zajmuje się tym rękodziełem, z którą ściśle współpracuje.

Haft jest jej pasją, bez której nie wyobraża sobie życia.

Swoje umiejętności przekazuje na różnego typu lekcjach, organizowanych między innymi przez bibliotekę w Iłży gdzie powstała szkółka hafciarska, jej wychowanka jest już znana jako twórczyni Mariola Jaśkiewicz, w szkołach oraz na lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Należy do Towarzystwa Promocji i Ochrony Zawodów Ginących, które skupia pod sobą twórców, którzy swą wiedzę posiedli bez nauk i kursów. Dzięki spotkaniom z innymi twórcami mogą wymieniać się poglądami, zdolnościami i obserwować warsztat innych kolegów.

Wzory do swych prac czerpie z książek, literatury fachowej oraz obserwacji, jednak najczęściej pozyskanie nowego wzoru polega na łączeniu kilku motywów w jeden oryginalny – do łączenia motywów skłoniła ją współpraca z Cepelią, w której motywy i wzory nie mogły się powtarzać. Również przy zamówieniach prywatnych, odbiorcy sami podpowiadają jej różne pomysły do rozpatrzenia przy realizacji zamówienia.

Jej rękodzieło można podziwiać na wielu jarmarkach, dożynkach, festynach oraz w sklepie z pamiątkami jej siostry Stanisławy Głowackiej. Najczęściej wykonuje prace na zamówienia prywatne z zagranicy i z Polski, na konkursy oraz często dla rodziny i przyjaciół, których bardzo chętnie i z przyjemnością obdarowuje. Miała również kilka swoich wystaw między innymi w Hanowerze gdzie zajęła III miejsce w konkursie hafciarskim, w Radomiu w Cepeliadzie, oraz w Bibliotece w Iłży. Ma na koncie udział w konkursach w Iłży, w Warszawie oraz Radomiu.

Jej warsztat pracy znajduje się w domu na ulubionych fotelu, pracuje cały rok jednak największe nasilenie jej twórczości przypada na długie zimowe wieczory.

Jedynym problemem, z którym się spotyka przy wyrobie haftu jest pozyskiwanie materiału, nici musi sprowadzać aż z Wrocławia, co jest drogim przedsięwzięciem.

Do jej głównych wyrobów należą, obrusy, serwetki i serwety, bieżniki, poduszki haftowane i koronkowe. Narzędziami, jakimi posługuje się pani Maria są, igła, szydełko, druty, tamborek oraz mulina i nici bawełniane.

Obecnie ściśle współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej gdzie można ją spotkać na większości imprez. Brała również udział w nagraniu filmu na potrzeby Muzeum pod tytułem „Od rośliny do tkaniny” gdzie można obejrzeć Jej wielki kunszt wkładany w rękodzieło.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .