Zamknij

Leokadia Styś

Malarka z Kozienic

Leokadia Styś z domu Wolska urodziła się w 1932 roku w Kozienicach. Swoją przygodę ze sztukę rozpoczęła około 1956 roku. Zaczęła wówczas robić tak zwane makatki na płótnie. Sprzedawała je na jarmarku w Kozienicach, chętnie kupowali je mieszkańcy miasta i okolicznych wsi. Kolejny etap twórczości to próby techniki olejnej. Ulubiona wówczas tematyka autorki to przedstawienia religijne. Jedyny zachowany obraz z tego okresu wykonany w latach sześćdziesiątych został podarowany Muzeum Regionalnemu

w Kozienicach.

W 1992 roku pani Leokadia Styś przeszła na emeryturę. Od tego okresu rozpoczął się okres intensywnej pracy twórczej. Zaczęła wówczas malować akwarelę, pastelą i kredką.

W zaciszu domowym zaczęła także pisać wiersze. Inspiracją do tej twórczości były liczne wyjazdy wczasowe i uzdrowiskowe. Wycieczki do Rosji, Turcji, Rumunii, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii dostarczały artystce tak wielu wrażeń, że musiała przelać je na papier czy płótno.

Leokadia Styś jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz grupy Twórczej VENA. Swój dorobek twórczy prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju. Jej prace można było obejrzeć w ośrodkach kulturalnych w Kozienicach, w Resursie Obywatelskiej w Radomiu, w domach kultury w Lipsku, Pionkach, a także w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Obrazy prezentowała także w Niemczech i na Słowacji.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Za najwybitniejsze nagrody uznaje sama medal otrzymany od Burmistrza Kozienic, przyznany z okazji 450- lecia Miasta Kozienice, za zasługi w promowaniu miasta oraz odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”, a także Srebrny Krzyż Zasługi.

Malarstwo Leokadii Styś porusza swoja prostotą. Najczęstsza tematyka jej prac to otaczająca ją przyroda. Kwiaty, drzewa, morze ujmowane w swoistym zbliżeniu niektórzy określają mianem urocze. Są w nich mocne pociągnięcia pędzla, zamglone barwy, stonowana kolorystyka, widoczne inspiracje impresjonizmem. Odmienne jest malarstwo rejestrujące najbliższe otoczenie artystki: zabudowania Kozienic, zbytki, widoki ulic. Cechuje je realizm, stanowcza kreska, ujęcie wręcz fotograficzne.

Prace Leokadii Styś oglądać można w zbiorach prywatnych i instytucjonalnych w kraju i za granicą. Stała ekspozycja prac znajduje się w Galerii Twórców w Kozienicach. Sama autorka najbardziej dumna jest z tego, że Jej praca przedstawiająca siedzibę Urzędu Gminy w Kozienicach umieszczona została w siedzibie urzędu niemieckiego miasta Golheim w Niemczech, miasta zaprzyjaźnionego z Kozienicami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .