Zamknij

Krzysztof Solecki

Kowal z Rajca

Krzysztof Solecki jest znanym w naszym regionie kowalem ludowym. Urodził się 1 stycznia 1950 roku w Rajcu Poduchownym. Pochodzi z rodziny, w której nikt do jego czasów nie zajmował się tym rzemiosłem.

Kowalstwem zainteresował się w wieku 15 lat, gdy zaczął uczęszczać na nauki tego rzemiosła do pana Krzysztofa Jakubiaka w Rajcu Poduchownym, który był mistrzem kowalstwa posiadającym własny warsztat. Pan Krzysztof rozpoczął swą kowalską przygodę od prostych prac pomocniczych, a przede wszystkim kucia młotem i słuchania cennych uwag swego nauczyciela. Obecnie posiada dyplom mistrza kowalstwa artystycznego i użytkowego. Stworzył swój własny warsztat kowalski, który cały czas modyfikuje i niezależnie od pory roku, spędza w nim bardzo dużo czasu, zwłaszcza, kiedy zbliża się termin oddania zamówienia. Pomysły na swe wyroby brane są z wyobraźni lub z projektów przynoszonych przez inwestorów, również z własnych obserwacji i pomysłów. Sam projektuje swoje wyroby.

Jak wspomina Pan Krzysztof, wygląd dawnych kuźni znacząco różnił się od dzisiejszych zakładów kowalskich, gdyż po elektryfikacji wsi zaczęto wprowadzać nowoczesne maszyny. Poza tym była to robota ręczna, a dziś większość prac polega na spawaniu.

Swój warsztat wybudował sam w 1967 roku i do tej pory tam pracuje.

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w którym aktywnie działa. Jego prace charakteryzuje dobry warsztat oparty na tradycyjnych technikach, tak w zakresie formy jak i w zdobnictwie. Chętnie bierze udział w licznych konkursach, wystawach i kiermaszach sztuki ludowej. Jest laureatem wielu nagród, między innymi I i II Ogólnopolskiego Biennale Kowalstwa Ludowego. Zdobył także nagrodę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Za zasługi dla Województwa Radomskiego”. Obecnie bierze udział w dorocznych przeglądach rzemiosła w Wojciechowie, w warsztatach „Ginące zawody” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Do udziału w pierwszym konkursie kowalstwa namówił go dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Stefan Rosiński około 1977 roku. Właśnie od tego wydarzenia pan Krzysztof datuje swoje przynależenie do grona twórców ludowych. Swoją wiedzę i umiejętności przekazał swojemu synowi, który już ma na koncie pierwsze sukcesy. Wraz z nim utrzymuje kontakt z twórcami z całej Polski, bierze udział w kraju i za granicą w pokazach, plenerach i imprezach, które dają mu wiele satysfakcji oraz motywują go do nowych rozwiązań czy użycia nowych wzorów.

Jego prace można podziwiać na wielu pokazach, imprezach plenerowych między innymi w Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum w Wojciechowie, w Kielcach. Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Poza kowalstwem artystycznym zajmuje się również kowalstwem użytkowym. Jego działalność jest tym cenniejsza, że jako młody człowiek sam zdecydował się na wybór tego trudnego i wymagającego ogromnej wiedzy zawodu. Licznie przekazuje swe prace w społeczne użytkowanie. Do jego ulubionych prac należą stare zabytkowe rzeczy, jak sam mówi najbardziej lubi kuć świeczniki, lampy, zawiasy, klamki, których dużą kolekcję posiada Muzeum Wsi Radomskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .