Zamknij

Krystyna Mołdawa

Garncarka i ceramiczka z Rędocina

Urodziła się w 1927 roku w Rędocinie i tam mieszka. Pochodzi ze znanej rodziny garncarskiej. Zawodu uczyła się od ojca, Andrzeja Rokity. Już jako mała dziewczynka lepiła z gliny u ojca w pracowni zabawki i pomagała przy wykańczaniu wyrobów. Kiedy wyszła za mąż pomagała pracy mężowi lepiąc jednocześnie coraz większe figury

Garncarstwem, zajmuje się także Jej zięć, Jarosław Rodak, którego sama nauczyła zawodu.

Jest jedną z najwyżej cenionych rzeźbiarek ceramicznych. Jej twórczość to tradycyjne, niegdyś obecne w praktycznie każdej wiejskim domu kropielniczki i kapliczki. Najistotniejsze jednak w Jej pracy są pojedyncze i wielofigurowe rzeźby o tematyce religijnej i świeckiej. Najczęściej wykonuje sceny z życia świętych i przedstawienia Chrystusa Frasobliwego. Częstym tematem jest Ostatnia Wieczerza. Równie przejmujące są Jej szopki bożonarodzeniowe. Odrębna grupę tematyczną stanowią przedstawienia codziennego życia i postaci dawnej wsi. Interesujące są przedstawienia dawanych rzemiosł, prac typowych dla zagrody wiejskiej czy prac polowych.

Swoje prace autorka traktuje z fantazją, dbając bardziej o ogólną wymowę rzeźby niż o szczegóły. Bryły kształtowane są w sposób swobodny, detale traktowane są nieco niedbale. Dekoracje nie wpływają na wymowę Jej rzeźb. Decyduje o niej raczej forma i struktura polewy. Jest uczennicą swego ojca, jednak formę prac stworzyła sama.

Rzeźby wypala w tradycyjnym piecu garncarskim, najczęściej przy okazji większego wypału ceramiki użytkowej wykonanej przez zięcia, Jarosława Rodaka. Typowa kolorystyka prac charakterystyczna jest dla całego ośrodka rędocińskiego, są to odcienie brązów i zieleni, uzyskiwane za pomocą tlenku miedzi i tlenku manganu.

W 1968 roku została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1972 roku Krystyna Mołdawa zaczęła uczestniczyć w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Niezmiennie jej prace znajdują się w czołówce nagradzanych na wystawach sztuki organizowanych w Warszawie, Kielcach, Iłży, Radomiu, Toruniu i Lublinie. Jej pracy prezentowane były w kraju i poza jego granicami. Rzeźby Krystyny Mołdawy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz kolekcjach etnograficznych muzeów w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Największa wystawa indywidualna prac autorki została zorganizowana w 1988 roku w Radomiu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .