Zamknij

Krystyna Ciesielska

Śpiewaczka z Brogowej

Krystyna Ciesielska zawsze mieszkała w Brogowej, tu ukończyła szkołę podstawową, wyszła za mąż, pracowała w gospodarstwie rolnym, prowadziła dom. Uznawana jest za najlepszą śpiewaczkę ludową w Radomskiem. Obdarzona wspaniałym, mocnym i dźwięcznym głosem, (nazwanym trafnie przez jej sąsiadkę „głosem leśnym”). Jej środowisko rodzinne można określić jako muzykalne: ojciec Albin Mirecki grał na skrzypcach, jego brat Walenty Mirecki uchodził w okolicy za dobrego skrzypka i śpiewaka weselnego. Dobrymi śpiewaczkami były jej: babcia Antonina Czernik, matka Maria Mirecka z domu Janowiecka, ciotki (Karolina z Brogowej i Surmaczowa ze Zbożenny). Śpiew słyszała zawsze, w domu rodzinnym, w kościele parafialnym w Skrzyńsku, w okolicznych kościołach w dni odpustów, na weselach i pogrzebach. Dzięki temu posiada ogromny repertuar pieśni, ich same tytuły (w liczbie kilkudziesięciu) zapisała w zeszycie i jest w stanie zaśpiewać każdą wskazaną, wielostrofową pieśń z pamięci. Zna i pięknie śpiewa pieśni religijne, maryjne, kolędy i pastorałki, pasterskie, kołysanki, weselne ślubne, oczepinowe, przyśpiewki, pieśni pogrzebowe.

W młodości uznawana była za dobrą śpiewaczkę weselną, przez to często powierzano jej rolę starszej druhny. Znana była szczególnie z umiejętności wyśpiewywania (improwizowania) wyrywasów, przyśpiewek weselnych. W 1995 roku na weselu w Brogowej została „odkryta” przez Andrzeja Bieńkowskiego, który znalazł się tam dla nagrania kapeli weselnej Walentego Mireckiego. Namówił Ciesielską do jej pierwszego udziału w przeglądzie folklorystycznym w Przysusze, na którym została nagrodzona i wytypowana do Kazimierza na festiwal ogólnopolski. Tam zdobyła wyróżnienie w 1996 r., I nagrodę w 2002 r. , II nagrodę w 2008 r. Począwszy od pierwszego występu w Przysusze uczestniczy w „Dniach Kolbergowskich” co roku. Bierze udział w imprezach folklorystycznych regionalnych i ogólnopolskich: w Regionalnych Spotkaniach z Folklorem im. Józefa Myszki w Iłży (1996-2009); w „Powiślakach” w Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwislańskich w Maciejowicach (2000-2008); w Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu (2008-2009), w Diecezjalnym Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych – „Konkursie Pieśni Maryjnych” w Zakrzewie k. Radomia (2006-2009). Występowała również podczas Międzynarodowego Festiwalu Tradycji Muzyka Kresów „Najstarsze Pieśni Europy”, w Lublinie, 2004 r.; podczas Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim (2009 r.). Obecnie rzadko zdarza się by śpiewała podczas uroczystości rodzinnych (na weselach lub pogrzebach) we wsi lub okolicy. Występuje natomiast często, śpiewa dla słuchaczy spoza jej rodzimego środowiska: podczas nagrań do archiwum A. Bieńkowskiego, dla RCKL PR pr.2, Stowarzyszenia „Dom Tańca”, Fundacji Muzyka Kresów z Lublina, olsztyńskiego Stowarzyszenia "TRATWA". Jej śpiew prezentowany był w wielu audycjach radiowych oraz w wydawnictwach płytowych (m.in. seria „Muzyka Źródeł” RCKL).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .