Zamknij

Józefa Marszałek

Twórczyni plastyki obrzędowej z Opoczna

Kultywuje regionalną i rodzinną tradycję sztuki ludowej. Uczennica Franciszki Dąbrowskiej (matki) i Marianny Jobczyk (siostry). Od 30 lat członkini STL, Zajmuje się wieloma dziedzinami, Jej hafty, koronki, pająki, bukiety, palmy wielkanocne, pisanki wyróżniają się autentycznym, tradycyjnym wzornictwem i techniką.

Nagrody:

 • 1973r. I nagroda w Warszawie za haft opoczyński,
 • 1973r. wyróżnienie na kwiaciarstwo ,,Współczesna sztuka sakralna” w Kielcach,
 • 1977r. II nagroda na ,,haft i koronkę opoczyńska” Sp-nia ,,Opocznianka” w Opocznie,
 • 1977r. wyróżnienia za wycinanki w I konkursie ,,Sztuki ludowej woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1977r. wyróżnienie w ,,Ogólnopolskim konkursie na haft ludowy” w 1977 r. w Toruniu,
 • 1977r. I miejsce na wycinankach, II miejsce w tkactwie,
 • wyróżnienie w pająkach w I etapie konkursu sztuki ludowej woj. piotrkowskiego w Muzeum regionalnym w Opocznie,
 • 1978r. I nagroda w dziedzinie haftu ,,Złota igła” w Warszawie,
 • 1978r. wyróżnienie w konkursie na ,,Tkaninę opoczyńską z przełomu XIX i XX wieku” – Sp-nia ,,Opocznianka” w Opocznie,
 • 1978r. I nagroda w dziedzinie haftu ,,Złota igła – 78” w Warszawie, 1979 r.II nagroda w konkursie na ,,Haft płaski – rysowany regionu opoczyńskiego” – Sp-nia ,,Opocznianka” w Opocznie,
 • 1979r. II nagroda w haftach w II etapie konkursu ,,Sztuki ludowej woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1980r. I nagroda za wykonanie chusteczki pod wianek oraz za opis zalotów weselnych w konkursie ,,Sztuka obrzędowa woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1981r. II nagroda w konkursie na ,,Tkaninę wełnianą, lnianą i krajkę opoczyńską” – Sp-nia ,,Opocznianka” w Opocznie,
 • 1984r. I nagroda w haftach w I etapie konkursu ,,Sztuka ludowa woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1987r. II nagroda w haftach , III nagroda w koronkach w konkursie ,, Ludowa tkanina, haft i koronka woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1991r. II nagroda w haftach, II nagroda w dziedzinie koronki, wyróżnienie w dziedzinie tkaniny w konkursie ,,Ludowa tkanina, haft i koronka woj. piotrkowskiego” w Piotrkowie Tryb.,
 • 1994r. II nagroda w kategorii ozdoby papierowe w konkursie ,,Ludowe wycinanki i pisanki woj. piotrkowskiego w Tomaszowie Maz.,
 • 1995r. II nagroda w konkursie ,, Tradycyjne wzory i techniki we współczesnym hafcie” - ,,Cepelia” w Łodzi,
 • 1995r. III nagroda w dziedzinie hafciarstwa w konkursie ,,Ludowe hafty i koronki woj. piotrkowskiego” w Tomaszowie Maz.,
 • 1996r. I nagroda w konkursie ,, Sztuka obrzędowa woj. piotrkowskiego” – Tomaszów Maz.,
 • 1997r. I nagroda w dziedzinie haftu ,,Sztuka ludowa woj. piotrkowskiego” w Tomaszowie Maz.,
 • 1998r. wyróżnienie za kompozycje kwiatowe i wyróżnienie w kategorii pająki w konkursie ,,Plastyka papierowa woj. piotrkowskiego” w Tomaszowie Maz.,
 • 1999r. III nagroda w kategorii palmy w konkursie ,,Ludowe palmy i pisanki Wielkanocne” w Tomaszowie Maz.,
 • 2000r. II miejsce w konkursie ,,Plastyka zdobniczo – obrzędowa pow. opoczyńskiego 2000” – Opoczno i Drzewica,
 • 2000r. nagroda specjalna w dziedzinie haftu, koronki i tkaniny oraz nagroda w dziedzinie plastyki papierowej na Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Tradycje 2000” – Uniejów,
 • 2001r. I nagroda w konkursie ,,Ludowa plastyka obrzędowa okresu Wielkanocnego” w Domu Kultury w Łodzi,
 • 2001r. II nagroda w dziedzinie haftu i koronki w konkursie ,,Ludowe tkaniny, hafty i koronki regionu rawsko – opoczyńskiego w Tomaszowie Maz.,
 • 2001r. I miejsce za wytwory bibułowe w konkursie ,,Plastyka zdobniczo – obrzędowa pow. opoczyńskiego” – Drzewica – Opoczno,
 • 2003 r. III nagroda w konkursie ,,Haft ludowy – tradycja i współczesność” - ,,Cepelia” – Łódź,
 • 2003 r. nagrody w konkursach ,,Plastyka zdobniczo – obrzędowa pow. opoczyńskiego (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)”. Prace Józefy Marszałek znajdują się w zbiorach muzealnych w Opocznie, Kielcach, Tomaszowie, Wrocławiu, Włocławku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .