Zamknij

Józef Kondeja

Rzeźbiarz z Kozienic

Urodził się w 1953 roku w Kuźmach koło Kozienic. Pracuje w kozienickiej elektrowni. Zdolności plastyczne obudziły się w nim już w dzieciństwie jednak z braku czasu zajął się tym dopiero w 1986 roku. Jego pierwszą pracę wyrzeźbił zwykłym nożem kuchennym, była to postać Matki Boskiej. Swoje wzory czerpie z literatury, podpatruje prace innych twórców oglądanych na wystawach, konkursach i plenerach. Koncepcje podsuwa mu również własna wyobraźnia, a struktura samego materiału. Często jest tak, że widząc kawałek drewna wie, co z niego powstanie. Pan Józef tworzy też płaskorzeźby. W tym celu początkowo szkicuje na drewnie przyszłe wyobrażenie, następnie nadaje główne kształty i szczegóły, by dojść do etapu polichromowania dzieła i jego konserwacji przy pomocy bejcowania i lakierowania na połysk lub mat. Tematyka tego rodzaju dzieł jest bardzo szeroka, gdyż obok motywów roślinnych, można znaleźć zwierzęta (konie, fantazyjną krowę) anioły, świętych, scenki rodzajowe. Jak dotąd nie prowadził żadnego ucznia, jedyne kontakty z młodzieżą ma na lekcjach organizowanych przez szkoły w Kozienicach. Miał zajęcia w szkole podstawowej nr 4 i nr 1, w szkole w Laskach.

Jego prace często kupuje Urząd Gminy, oraz prywatni zamawiający, jednak największą satysfakcje sprawia mu robienie prezentów znajomym i rodzinie. Rzeźby Pana Józefa utrzymane są w konwencji ludowej, jego ulubionymi pracami są szopki, z których jest bardzo dumny, poza tym zwierzęta, las, scenki rodzajowe, ptaki. Jego prace najczęściej można spotkać na kiermaszach organizowanych w Muzeum Wsi Radomskiej, na Polach Mokotowskich w Warszawie, Dożynkach, Dniach Kozienic oraz wielu innych imprezach organizowanych dla twórców ludowych.

Brał udział w Targach Poznańskich, PAX Kielce. Ma na swoim koncie również udział w 10 plenerach sztuki w tym dwóch międzynarodowych.

Jego głównym surowcem do dzieł jest drewno lipowe i z topoli. Z lipowego wykonuje mniejsze prace, a topoli duże. Jest dumny z tego, że używa narzędzi własnoręcznie wykonanych. Warsztat ma w garażu, który uważa za swój drugi dom.

Przez siedem lat był prezesem Kozienickiego Klubu Twórców Kultury, a od 1997 roku został przyjęty do Stowarzyszenie Twórców Ludowych, w którym działa do dziś.

W swojej karierze ma 25 wystaw zbiorowych w tym 15 indywidualnych. Debiutował w 1988 roku prezentując swoje prace na wystawie zorganizowanej przez kielecki PAX.

Na przestrzeni lat Pan Józef wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych związanych z rzeźbiarstwem. Dyplomy i wyróżnienia zdobył w ramach uznania w takich imprezach jak:

 • udział w konkursie „Ziemia Kozienicka” (Kozienice 2008),
 • wystawa podsumowująca dorobek twórczy Ziemi Kozienickiej z okazji 10-lecia Kozienickiego Klubu Twórców Kultury (Kozienice 2007),
 • wystawa twórczości rzeźbiarzy ośrodka kozienickiego zaprezentowana przez Muzeum Regionalne w Kozienicach (1990),
 • wystawa rzeźbiarska w Domu Kultury w Kozienicach (1991),
 • wystawa w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach (1997),
 • wystawa w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Pilicą (1997),
 • wystawa w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach,
 • wystawa malarstwa i rzeźby KKTK – (Góra Kalwaria 2002),
 • indywidualna wystawa dorobku twórczego „Nasze gody, wigilie, herody” (Kozienice 2006),
 • udział w II Ogólnopolskim Plenerze rzeźbiarsko – malarskim (Kozienice 1995),
 • udział w III Międzynarodowym Plenerze rzeźbiarsko- malarsko- fotograficznym (Kozienice 1997),
 • udział w Plenerach w latach 1998-2001, oraz 2007-2009,
 • Dyplom z okazji Dnia Działacza Kultury na rzecz Miasta i Gminy Kozienice (1998),
 • Dyplom uznania od Fenix Oddział Kozienice (2006),
 • Dyplom za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi mazowieckiej (Zwoleń 2008),
 • Medal na dowód uznania za działalność artystyczną w kategorii rzeźba na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej (Kozienice 2007),
 • Honorowa odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa 2009).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .