Zamknij

Jerzy Krześniak

Rzeźbiarz z Kozienic

Pan Jerzy urodziła się w Kozienicach 18 marca 1952 roku, gdzie do chwili obecnej mieszka i pracuje. Rzeźbiarstwem interesował się od dziecka jednak jako twórca zaistniał dopiero w 1974 roku. Od tego momentu twórczość ludowa pana Jerzego stała się jego pasją i sposobem na życie. Bardzo chętnie udziela lekcji i pokazów swego warsztatu by zachęcić młodych ludzi do spróbowania swych sił.

Współpracuje z wieloma instytucjami zrzeszającymi pod swymi skrzydłami twórców rękodzieła, między innymi należą do nich: Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalne w Jaśle, Muzeum Narodowe w Kielcach. Od wielu lat jest aktywnym członkiem kozienickiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wyspecjalizował się w rzeźbie i płaskorzeźbie o charakterze monumentalnym. Rzeźba Jerzego Krześniaka przekazuje odbiorcy tradycyjne tematy życia dawnych mieszkańców Puszczy Kozienickiej, ich zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia, urzekają niepowtarzalnym stylem, starannością, dokładnym wypracowaniem najmniejszych detali oraz bogatą wyobraźnią twórcy. Najczęściej jako surowiec służy mu drzewo lipowe, które pozyskuje od Nadleśnictwa Kozienickiego za drobną opłatą.

Na przestrzeni lat Pan Jerzy wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych związanych z rzeźbiarstwem. Dyplomy i wyróżnienia zdobył w ramach uznania w takich imprezach jak:

 • udział w konkursie „Ziemia Kozienicka” (Kozienice 2008),
 • wystawa podsumowująca dorobek twórczy Ziemi Kozienickiej z okazji 10-lecia Kozienickiego Klubu Twórców Kultury (Kozienice 2007),
 • wystawa twórczości rzeźbiarzy ośrodka kozienickiego zaprezentowana przez Muzeum Regionalne w Kozienicach (1990),
 • wystawa rzeźbiarska w Domu Kultury w Kozienicach (1991),
 • wystawa w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach (1997),
 • wystawa w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Pilicą (1997),
 • wystawa w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach,
 • wystawa malarstwa i rzeźby KKTK – (Góra Kalwaria 2002),
 • indywidualna wystawa dorobku twórczego „Nasze gody, wigilie, herody” (Kozienice 2006),
 • udział w II Ogólnopolskim Plenerze rzeźbiarsko – malarskim (Kozienice 1995),
 • udział w III Międzynarodowym Plenerze rzeźbiarsko- malarsko- fotograficznym (Kozienice 1997),
 • udział w Plenerach w latach 1998-2001, oraz 2007-2009,
 • Dyplom z okazji Dnia Działacza Kultury na rzecz Miasta i Gminy Kozienice (1998),
 • Dyplom uznania od Fenix Oddział Kozienice (2006),
 • Dyplom za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi mazowieckiej (Zwoleń 2008),
 • Medal na dowód uznania za działalność artystyczną w kategorii rzeźba, na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej (Kozienice 2007).

Uważany jest w środowisku twórców jako jeden z największych propagatorów twórczości ludowej ziemi kozienickiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .