Zamknij

Jerzy Adamczyk

Rzeźbiarz z Leszczyn

Jerzy Adamczyk, urodził się w Leszczynach 27 czerwca 1948 roku, gdzie nadal mieszka i tworzy. Pierwsze próby uprawiania rzeźbiarstwa przypadają na lata siedemdziesiąte. Jak sam to określa zaczął rzeźbić z potrzeby serca. Rzemiosło to jest jego pasją, dla której zawsze znajduje czas. Swoje umiejętności przejął od siostry, która wtajemniczyła go w arkana tej profesji. Wyspecjalizował się w rzeźbieniu bajecznie kolorowych ptaszków i zwierząt leśnych. Pomysły na swe rzeźby czerpie przypatrując się pracom innych twórców oglądanych na wystawach, konkursach

i plenerach. Koncepcje podsuwa mu również własna wyobraźnia, a nawet struktura samego materiału. Inspiracje dla swych prac czerpie z przyrody oraz z obserwacji. Brał udział w wielu konkursach. Między innymi zajął III miejsce w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Szydłowcu, wyróżnienie za udział w wystawie dorobku twórców ludowych w Pawłowie, dyplom za upowszechnianie twórczości ludowej. Kolekcja jego prac znajduje się w Muzeum Wsi Radomskiej gdzie można było go spotkać również na festynach, na których prezentował i sprzedawał swoje prace.

Do tej pory nie miał jeszcze żadnego ucznia, jednak jego rzemiosło można podziwiać na festynach i jarmarkach w których z dużą chęcią bierze udział.

Materiał z którego wykonuje swe prace to drewno, które pozyskuje najczęściej z nadleśnictwa lub we własnym zakresie. Artysta używa do swej pracy wielu narzędzi, których wybór i wielkość uzależniona jest od rodzaju wykonywanego dzieła. Korzysta więc z dłut, pił, siekier, wyrzynarki, szlifierki i imadła przykręcanego do stołu. Pan Jerzy posiada własny warsztat, który znajduje się w garażu przy domu. Pan Jerzy traktuje swój warsztat jako drugi dom, jest jego ostoją i miejscem spotkań z kolegami. Ceni sobie ich uwagi i rady, korzystając z podsuwanych mu pomysłów na prace. Rzeźbi kiedy tylko jest w domu i ma czas. Zazwyczaj przebywa w warsztacie, kiedy tylko ma czas.

Sprzedaż rzeźby pozwala Panu Jerzemu zasilić dodatkowymi pieniędzmi domowy budżet. Prace rozprowadza na kiermaszach, jarmarkach okolicznościowych ale najczęściej na zamówienia od prywatnych odbiorców.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .