Zamknij

Jarosław Rodak

Garncarz i ceramik z Rędocina

Jarosław Rodak jest jednym z nielicznych kontynuatorów tradycji rzemieślniczej i artystycznej ośrodka garncarskiego w Rędocinie. Urodził się w 1947 roku. Początkowo pracował jako tokarz precyzyjny. W 1974 r. ożenił się z Barbarą Mołdawą i wszedł do jednej z najsłynniejszych rodzin garncarskich w Polsce. Dziad Barbary, Andrzej Rokita był jednym z prekursorów garncarstwa rędocińskiego, warsztat przejęła po nim córka Krystyna Mołdawa, pasjonująca się już wówczas rzeźbą ceramiczna.

Jarosława zafascynowało garncarstwo. W opanowaniu techniki toczenia naczyńka kole z pewnością pomógł mu wyuczony zawód. W pierwszym etapie rozwoju zawodowego opanował tradycyjne, charakterystyczne dla ośrodka formy oraz szkliwienie w typowej kolorystyce brązu i zieleni. Dzbany, garnki, misy, słoje, dwojaki, konwie i butle cieszyły się tak dużym powodzeniem, że w kilka lat po rozpoczęciu pracy Jarosław Rodak postanowił się usamodzielnić. Wybudował własny warsztat oraz piec. Na wiele lat związał się z „Chałupnikiem” iłżeckim i rozszerzył swój asortyment kierując się potrzebami nabywcy miejskiego. Spod jego rak wychodziły wazony, flakony, komplety do kawy i cieszące się ogromną popularnością miniaturki tradycyjnych naczyń. Swoje prace sprzedawał na kiermaszach w Kazimierzu, Iłży, Szydłowcu i Radomiu. W 1982 r. został członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Rozpoczął kolejny etap swojej drogi twórczej. Pod bacznym okiem teściowej zaczął wykonywać rzeźby ceramiczne. Jest rzeźbiarzem wszechstronnym. Chętnie uwiecznia w glinie mieszkańców wsi, tradycyjne zajęcia i rzemiosła, ale także postacie wybitnych Polaków, postaci historyczne, ale także przedstawicieli masowej kultury popularnej.

Bardzo chętnie wykonuje także drobna galanterię ceramiczną: ptaszki, zwierzątka i skarbonki. Wiele Jego miniatur znalazło się w Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach.

Jego indywidualny styl i talent uwidacznia się szczególnie w rzeźbach sakralnych. Sięga do znanych wzorów ikonograficznych, tworząc szopki, figury świętych i przedstawienia Chrystusa. Rzeźby, w odcieniach brązu, z akcentami zieleni, są nieco ciężkie, można by rzec toporne. Brak w nich troski o detal, o dekoracyjność, nie ma w nich zbyt wielu ornamentów. Owe pozorne braki wpływają na urodę rzeźb, sprawiają, że pomimo niewielkich rozmiarów stają się one monumentalne. Nic dziwnego, ze prace te były wielokrotnie nagradzane w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie PAX.

Wyroby ceramiczne Jarosława Rodaka nagradzane były także w konkursach organizowanych przez Cepelię. W 2004 za całokształt swojej twórczości został uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga, „ Za zasługi dla kultury ludowej”, a w dwa lata później został wyróżniony jako stypendysta Ministerstwa Kultury.

Jarosław Rodak chętnie uczestniczy w imprezach folklorystycznych i targach. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Od wielu lat bierze udział w „Tygodniu Kultury Beskidzkiej” w Wiśle, Targach sztuki Ludowej w Krakowie oraz Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Artystę można także spotkać w Muzeum Wsi Radomskiej. Uczestniczy w festynach organizowanych przez placówkę, ale przede wszystkim popularyzuje wiedzę o rzemiośle garncarskim prowadząc warsztaty muzealne. Po spotkania z Nim, każdy młody uczestnik warsztatów może stwierdzić, że „Nie świeci garnki lepią”.

Prace J. Rodaka oglądać można w wielu kolekcjach prywatnych, polskich i zagranicznych, a także muzach w Warszawie, Toruniu, Lublinie, Kielcach, Płocku, Krakowie oraz Radomiu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .