Zamknij

Janusz Ostrowski

Rzeźbiarz z Janikowa

Pan Janusz Ostrowski urodził się w Janikowie gdzie mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego. Zainteresowanie rzeźbą przejął od swego dziadka, którego podpatrywał i uczył się podstawowych czynności związanych z rzeźbieniem. W każdej wolnej chwili próbował swych sił, jego warsztat znajdował się w kuchni, a narzędziami były zwykłe noże kuchenne. Wzory i tematykę do swych prac czerpie z wielu źródeł, najczęściej jest to obserwacja przyrody, podpatrywanie warsztatu kolegów na częstych plenerach i konkursach, inspiracje sztuką oraz literaturą. Sama wyobraźnia podsuwa mu pomysł na pracę, wygląd kawałka drewna sugeruje artyście co z niego powstanie. Tematyka jego prac jest wielce zróżnicowana, od motywów roślinnych, do zwierząt, często w krzywym zwierciadle,przez anioły, postacie świętych, scenki rodzajowe, oraz jego ulubione kapliczki. Rzeźby pana Józefa są utrzymane w konwencji ludowej.

Rzeźbi w drewnie najczęściej lipowym lub topoli, pozyskanym z Lasów Państwowych oraz z własnej działki. Miejsce na warsztat posiada w domu w piwnicy gdzie spędza każda wolną chwilę. Brał udział w wielu plenerach i imprezach organizowanych dla popularyzacji rękodzieła. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich, między innymi zajął III miejsce w Konkursie na Współczesną Rzeźbę Ludową – Lublin 1993, brał udział w zbiorowych wystawach w Bibliotece Miejskiej w Kozienicach oraz na Wystawie Jubileuszowej 50 – lecia Cepelii – Łódź 1994, udział w II Ogólnopolskim Plenerze rzeźbiarsko – malarskim (Kozienice 1995), udział w III Międzynarodowym Plenerze rzeźbiarsko- malarsko- fotograficznym (Kozienice 1997), udział w Plenerach w latach 1998-2001, oraz 2007-2009, oraz wielu innych.

Głównym surowcem do tworzenia prac jest drewno lipowe, z którego powstają mniejsze prace, oraz topola z której rzeźby mogą mieć bardzo duże rozmiary. Obecnie swój warsztat ma w garażu, gdzie przebywa i tworzy w każdej wolnej chwili. Jego prace najczęściej można zobaczyć na kiermaszach, jarmarkach i konkursach dla twórców ludowych organizowanych między innymi przez Muzeum Wsi Radomskiej. Jest częstym gościem dożynek, festynów i różnego rodzaju imprez organizowanych dla propagowania twórczości ludowej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .