Zamknij

Halina Pękala

Plecionkarka z Piastowa

Halina Pękala urodziła się w 1953 roku. Mieszka i pracuje w Piastowie, w gminie Jedlińsk. Zajmuje się plecionkarstwem Wykorzystuje do tego celu rogożę, rogozinę, trzcinę wodną. Materiał ten pozyskuje się wycinając go nad stawami, na brzegami rzek czy jezior, późną jesienią, po pierwszych przymrozkach, gdy ustaną procesy wegetacji. Pani Halina zbiera go z jedlińskich stawów hodowlanych. Na przełomie października i listopada cała rodzina Pękalów wycina trzcinę używając do tego celu sierpów. Po przewiezieniu materiału na teren gospodarstwa przystępują do obróbki rogoży. Trzcinę przed wyplataniem należy oczyścić z liści i zmoczyć by stała się elastyczna. Ściętą przechowuje się tak by nie ulega przemarznięciu. Halina Pękala przeznaczyła na to jedno z pomieszczeń gospodarczych na terenie zagrody.

Okres zimowy to czas najintensywniejszych prac rzemieślniczych. Plecionki pani Haliny powstają na drewnianych kopytach. Kopyta te to formy, nadające kształt gotowemu wyrobowi. Na takie formy naciąga się rogożynową osnowę, dobija gwoździkami i oplata wypełniając wątkiem. Jest to praca niezwykle trudna, wymaga cierpliwości i precyzji. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że rogoża służąca do wyplatania musi być cały czas mokra, prace trzeba wykonywać w zimnie, stąd powykrzywiane reumatyzmem palce pani Haliny.

Swoje prace sprzedaje za pośrednictwem CEPELII, na targach i jarmarkach sztuki ludowej, korzysta także z usług prywatnych pośredników. Uczestniczy w festynach folklorystycznych w Muzeum Wsi Radomskiej oraz lekcjach muzealnych prowadzonych w muzeum. Każde dziecko opuszcza Jej zajęcia z samodzielnie wykonaną laleczką.

Jest artystką niezwykle skromną. Nie bierze udziału w konkursach, nie zdobywa nagród. Swoją działalność traktuje jako rzemiosło stanowiące dodatkowe źródło dochodu. W otaczającym nas dziś świecie chińskiej słomki Jej prace dla mniej wprawnego oka są tylko kolejnym kapeluszem, podstawką, koszykiem. Wyróżnia je jednak materiał wykonania, precyzja realizacji i technika ćwiczona latami. Powtarzalność wielopokoleniowych schematów i technik, powielanie dawnych wzorów, pretenduje Ją jak najbardziej do nazwania artystka ludową.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .