Zamknij

Andrzej Zieliński

Rzeźbiarz i malarz z Kozienic

Andrzej Zieliński urodził się 10 października 1971 roku w Starachowicach, po ukończeniu edukacji, przeniósł się do Kozienic w związku z pracą w Nadleśnictwie Kozienickim gdzie pracuje do dnia dzisiejszego Rzeźbą zainteresował się 14 lat temu, jak sam twierdzi popchnęła go do tego wewnętrzna potrzeba, natomiast malarstwem zajął się dopiero około 1999 roku pod wpływem swojej żony. Prace wykonują z potrzeby serca, dla rodziny i znajomych oraz na sprzedaż, konkursy i jarmarki.

Należy do klubu „Vena” oraz do Galerii „Wieża” pod kierownictwem Stanisława Grudnia. W swej krótkiej lecz bogatej karierze twórcy ludowego nie ma jeszcze na indywidualnej wystawy, jednak jego prace można podziwiać na wystawach zbiorowych „Veny” między innymi w Kozienicach, Zwoleniu i w „Wieży”. Często można go spotkać na festynach i jarmarkach: zawsze uczestniczy w Dniach Ziemi na Polach Mokotowskich, Dniach Puszczy Kozienickiej, Jarmarku Twórców Ludowych w Iłży, Dożynkach w Zwoleniu, Lokalnych dniach Energetyka, oraz czasami w Muzeum Wsi Radomskiej.

Materiał do rzeźby to przede wszystkim drzewo lipowe, które zdobywa od nadleśnictwa, natomiast do malarstwa najczęściej blejtramy wykonuje sam służą mu do tego różnego rodzaju płótna.

Jego żona Marlena pochodzi ze Skarżyska Kamiennej , urodziła się 13 kwietnia 1974 roku, wraz z mężem przeprowadziła się do Kozienic, zajmuje się malarstwem , uczestniczy wraz z mężem we wszystkich festynach i kiermaszach, w jej dorobku artystycznym jest nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie „Ziemia kozienicka” w 2008 roku. Otrzymała dotację unijną i dzięki temu prowadzi własną działalność gospodarczą, co bardzo ułatwiło im poświęcenie czasu na tworzenie swych dzieł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .