Zamknij

Adam Sobień

Rzeźbiarz z Radomia

Adam Sobień urodził się 24 października 1953 roku w Radomiu, gdzie mieszka i tworzy do dnia dzisiejszego. Rzeźbiarstwem zainteresował się już jako dziecko, wykazywał również zdolności plastyczne, jednak to drewno pociągało go najbardziej.

Rzeźbi w drewnie najczęściej lipowym pozyskanym z Lasów Państwowych oraz z własnej działki. Miejsce na warsztat posiada w domu w piwnicy gdzie spędza każda wolną chwilę. Brał udział w wielu plenerach i imprezach organizowanych dla popularyzacji rękodzieła. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich, między innymi zajął III miejsce w Konkursie na Współczesną Rzeźbę Ludową – Lublin 1993, brał udział w zbiorowych wystawach w Bibliotece Miejskiej w Kozienicach oraz na Wystawie Jubileuszowej 50 – lecia Cepelii – Łódź 1994, udział w II Ogólnopolskim Plenerze rzeźbiarsko – malarskim (Kozienice 1995), udział w III Międzynarodowym Plenerze rzeźbiarsko- malarsko- fotograficznym (Kozienice 1997), udział w Plenerach w latach 1998-2001, oraz 2007-2009, oraz wielu innych.

Pan Adam oprócz rzeźb monumentalnych zajmuje się rzeźbą w niewielkiej formie, bardzo kameralnej, nadającej się do każdego domu oraz płaskorzeźbą najczęściej przedstawiającą scenki rodzajowe oraz wizerunki świętych. Rzeźbi głównie postacie ludzkie, twórców przy pracy, rzemieślników, oraz ludzi przy codziennej pracy na wsi, jago ulubionym tematem są kapliczki, ich duży zbiór można obejrzeć w kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, oraz na wielu festynach i imprezach organizowanych z myślą o propagowaniu sztuki ludowej. Rzeźby prezentowane przez pana Adama cieszą się ogromnym powodzeniem na każdej imprezie, festynie i jarmarkach, w szerokim kręgu odbiorców.

Ściśle współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej, uczestnicząc nie tylko w festynach organizowanych przez skansen, ale również prowadząc lekcje muzealne dla dzieci, zaszczepiając w nich chęć tworzenia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .