Zamknij

Skrzydlaci strażnicy lasu

Skrzydlaci strażnicy lasu

Teren muzeum stanowi doskonałe miejsce dla bytowania sójek. Ze względu na występowanie lasu mieszanego, starodrzewu oraz w dużych ilościach dębów mają tu doskonałe warunki pod względem obfitości żeru i miejsc lęgowych.

Teren muzeum stanowi doskonałe miejsce dla bytowania sójek. Ze względu na występowanie lasu mieszanego, starodrzewu oraz w dużych ilościach dębów mają tu doskonałe warunki pod względem obfitości żeru i miejsc lęgowych.

Sójka (Garrulus gandarius) obie płci są podobnej wielkości oraz jednakowym ubarwieniu. Upierzenie dorosłych osobników jest barwy beżowo-brązowej, białawym gardłem i podbrzuszem, kuper i dolne pokrywy ogona białe. Na zaokrąglonych skrzydłach białe lusterka oraz niebiesko-czarne prążkowanie. Sterówki, końce skrzydeł i ogon czarne, boki głowy są czerwonobrązowe. Dziób barwy stalowoszarej od, którego odchodzą czarne „wąsy”, nogi jasnobrązowe.

Długość ciała osobników dorosłych wynosi ok. 32 - 36 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 52-58 cm, ciężar ok. 150-180 g.

Pokarm sójek jest bardzo zróżnicowany. W okresie letnim sójki żywią się owadami i ich larwami, poczwarkami, ślimakami, gryzoniami, jaszczurkami oraz pisklętami i jajami wybieranymi z gniazd. Jesienią żywią się głównie żołędziami, owocami buku, pączkami drzew, nasionami szyszek. Przed nastaniem zimy sójki stają się bardzo aktywne oraz mniej czujne, kiedy to zaopatrują swe spiżarnie. Gromadzą pod ziemią zapasy żołędzi i innych owoców drzew w większych ilościach w różnych miejscach w ziemi, ściółce leśnej, dziuplach, szczelinach drzew, między korzeniami, pod kamieniami lub w mchu przyczyniając się w ten sposób do ich rozsiewania z zapomnianych zapasów.

W okresie rozrodczym sójki tworzą pary monogamiczne. Razem budują gniazdo najczęściej na drzewach iglastych przeważnie w rozwidleniu gałęzi przy pniu z patyków i gałązek we wnętrz, którego znajduje się wyściółka z miękkich części roślin, traw, włosia, piór i mchu. Pod koniec kwietnia lub w maju, w odstępach jednodniowych, samica składa 5-7 jaj koloru białego. Wysiadywanie trwa przez 16-17 dni przez oboje rodziców, którzy wspólnie opiekują się młodymi. Pisklęta opuszczają gniazdo po 21-22 dniach, ale przez okres ok. 3 tygodni są jeszcze dokarmiane przez rodziców. Wyprowadzają jeden lęg w roku.

Sójki z niepokojem reagują na każdy podejrzany obiekt, szczególnie na widok drapieżników stają się bardzo hałaśliwe, alarmują głośnym, przenikliwym, ostrym skrzekiem ostrzegając tym samym o nadchodzącym niebezpieczeństwie inne zwierzęta. Potrafią również naśladować dźwięki urządzeń mechanicznych oraz głosy innych zwierząt.

Polskie populacje są w większości osiadłe, przemieszczają się regionalnie, sporadycznie odlatują.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .