Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej według Pawła Wójcickiego. Mieszkańcy podziemnego świata

Na co dzień niewidoczne, jedynie ich ślady bytowania obserwujemy na powierzchni ziemi w postaci kopców potocznie zwanych kretowiskami. Na terenie naszego Muzeum szczególnie upodobały sobie rejon zagrody z Kłonówka oraz zagrody z Chomentowa, choć pojedyncze kretowiska można spotkać na całym terenie.

Na co dzień niewidoczne, jedynie ich ślady bytowania obserwujemy na powierzchni ziemi w postaci kopców potocznie zwanych kretowiskami. Na terenie naszego Muzeum szczególnie upodobały sobie rejon zagrody z Kłonówka oraz zagrody z Chomentowa, choć pojedyncze kretowiska można spotkać na całym terenie.

Część zwierząt korzysta z nor, które traktuje jako miejsca gniazdowe i wychowywania potomstwa bądź kryjówki do schronienia w razie niebezpieczeństwa oraz snu zimowego. Są one wykopywane przez ich mieszkańców lub zasiedlane po opuszczeniu przez poprzednich lokatorów, ale są zwierzątka, które spędzają w ziemnych korytarzach niemal całe swoje życie. Do takich zwierzątek należy kret.

Kret (Talpa europaea), na co dzień trudno go zobaczyć, ponieważ jest przystosowany do podziemnego życia. Występuje na łąkach, polach, w ogrodach, unika gleb piaszczystych, skalistych i podmokłych. Kret podlega ochronie gatunkowej na obszarze całego kraju, z wyjątkiem terenów zamkniętych, takich jak ogrody, działki, lotniska, wały. przeciwpowodziowe, boiska. Jest on doskonale przystosowany do podziemnego trybu życia. Ciało ma walcowate, pokryte czarnym, aksamitnym futerkiem. Pysk wydłużony, opatrzony włoskami czuciowymi, uszy pozbawione małżowiny usznej, waży około 100 g, długość ciała do 15 cm. Przednie kończyny są szerokie, zwrócone wewnętrzną stroną ku tyłowi i stanowią doskonałe „łopaty”, za pomocą których kret potrafi kopać korytarze z prędkością dochodzącą do ok. 12 – 13 metrów na godzinę. Co pewien czas klinowatą głową wypycha ziemię na powierzchnię, której za jednym razem może wypchnąć do dwóch kilogramów. Długość wszystkich korytarzy może dochodzić nawet do ponad 100 m i liczyć do 70 kretowisk. Gdy podnosi się poziom wód gruntowych, krety budują wysokie, dochodzące do 90 cm kopce, w których przebywają aż do ich opadnięcia. W miejscach porośniętych wysoką roślinnością kret opuszcza swoje mroczne lokum i wychodzi na powierzchnię, gdzie porusza się po wydeptanych ścieżkach.

Nora kreta składa się z gniazda, spiżarni, korytarzy mieszkalnych, biegowych i żerowiskowych. Korytarze mieszkalne charakteryzują się wygładzonymi i ubitymi ściankami, natomiast ścianki korytarzy żerowiskowych są porowate i stanowią pułapki dla drobnych zwierzątek. Kret codziennie poprawia zapadnięte fragmenty swego podziemnego mieszkania, a także kopie nowe tunele. Jednakże większość czasu spędza biegając chodnikami swego rewiru łowieckiego w poszukiwaniu zdobyczy. Poluje praktycznie na wszystko, co wpadnie do jego korytarzy, począwszy od dżdżownic, pająków, owadów i ich larw, a skończywszy na ślimakach, żabach, drobnych gryzoniach, a nawet potomstwie własnego gatunku - dotyczy tylko samców. Mimo swojej żarłoczności kret nie zjada wszystkiego od razu. Część zdobyczy magazynuje w specjalnej komorze - spiżarni. Może się w niej znajdować nawet do kilkuset unieruchomionych, lecz ciągle żywych dżdżownic, którym kret nadgryza łebkiuniemożliwiając im w ten sposób wdrążenie się w ziemię.

Kretowiska są niemile widziane, zwłaszcza gdy pojawiają się na trawniku lub w ogródku, gdzie kret uważany jest za szkodnika, gdyż kopane przez niego korytarze zwiększają wysychanie gleby. Poza tym dużą cześć jego pożywienia stanowią niezwykle pożyteczne dżdżownice. Natomiast po opadach korytarze przyczyniają się do głębszego nawadniania gleby, gdzie na stokach mogą powodować erozję.

Gniazda krety zakładają na suchym terenie, zazwyczaj pod korzeniami drzewa, kamieniami lub pod największym kopcem na głębokości 30-60 cm, które jest wyściełane miękką trawą, liśćmi, mchem. Ciąża u samicy trwa 28 – 30 dni, wydaje jeden miot w roku w ilości 2 – 9 młodych, które pozostają pod jej opieką około 30 dni. Młode krety zostają we wspólnej norze z osobnikami starszymi, przy czym każdy kret ma własne legowisko. Kret żyje ok. 2 lat.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .